sobota, 2 sierpnia 2014

Jednolity Obszar Płatności w Euro w pełni operacyjny

Po 15 latach prac, 1 sierpnia EBC ogłosił osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) w krajach strefy Euro. 

Stanowiąca kolejny krok integracji - po utworzeniu w 1999 r. systemu rozrachunków wysokokwotowych TARGET (zastąpiony przez TARGET 2) oraz wprowadzeniu w 2002 roku do obiegu wspólnej waluty Euro - SEPA umożliwia realizację płatności bezgotówkowych w Euro, krajowych i zagranicznych, z tego samego rachunku bankowego i na tych samych warunkach. 

W ten sposób doszło do połączenia rynków płatności detalicznych w UGW. Do systemu przystąpiły także pozostałe państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria (EBC, Jednolity Obszar Płatności W EURO (SEPA)). W krajach spoza strefy SEPA będzie wykorzystywana na potrzeby transakcji denominowanych w Euro począwszy od 31 października 2016 r. (European Commission, MEMO/14/502). 

Najważniejszymi elementami SEPA są, wdrażane od 2008 roku (ZBP-SEPA Polska, Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA ):
  • zestaw instrumentów płatniczych: polecenia przelewu SEPA, polecenia zapłaty SEPA, karty płatnicze SEPA,
  • infrastruktura płatności w Euro,
  • wspólne ramy regulacyjne.
Oczekiwanym skutkiem wdrożenia SEPA jest obniżenie kosztów transakcyjnych dla konsumentów i przedsiębiorców, oraz wzmocnienie konkurencyjności rynku bankowego. Obok korzystania z jednego rachunku bankowego w całej strefie Euro niebawem możliwym stanie się korzystanie z kart debetowych na warunkach państwa wydania instrumentu.

Na mocy Rozporządzenia nr 260/2012 ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 pierwotnie SEPA miało wejść w życie 1 lutego b.r., jednak w styczniu termin odroczono do wczoraj.

Brak komentarzy: