sobota, 9 sierpnia 2014

Corte di Cassazione: ne bis in idem nie jest ogólną zasadą prawa

Zdaniem włoskiego Sądu Najwyższego, orzekającego w sprawie stosowania zasady ne bis in idem w odniesieniu do obywatela państwa trzeciego skazanego a granicą za przestępstwo popełnione na terytorium Włoch (sprawa 29664/14), można co najwyżej stwierdzić występowanie trendu do międzynarodowego uznania owej zasady. Za wyjątkiem relacji traktatowych nie sposób jednak generalnie uznać, aby miała ona charakter zwyczajowy. Skoro ne bis in idem nie stanowi ogólnej zasady prawa, tym bardziej nie sposób stwierdzić obowiązywania tożsamej ogólnej zasady prawa międzynarodowego.

***

Zdaniem sądu pierwszej instancji (La Corte di Assise)) w Trieście, zgodnie z powyższa zasadą niemożliwym było prowadzenie postępowania przeciwko obywatelowi Czarnogóry uprzednio skazanemu przez sąd w Podgoricy. Sąd apelacyjny nie zgodził się z taką oceną, a możliwość kontynuowania postępowania utrzymał Corte di Cassazione.

Brak komentarzy: