czwartek, 14 sierpnia 2014

USA i ECOWAS podpisały ramową umowę w sprawie handlu i inwestycji

Podczas szczytu USA - Afryka, 5 sierpnia została podpisana ramowa umowa w sprawie handlu i inwestycji (Trade and Investment Framework Agreement - TIFA) pomiędzy USA i Wspólnotą Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Tekst umowy nie jest jeszcze dostępny, ale TIFA to w miarę standardowe umowy zawierane przez USA, przewidujące ramy prawne współpracy gospodarczej oraz ustanawiające organy (zwykle Radę TIFA), których zadaniem jest ułatwianie tej współpracy oraz przygotowywanie państw partnerskich do zawarcia w przyszłości umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu. Jednocześnie ogłoszono wiele projektów pomocowych na rzecz państw afrykańskich, w tym amerykańscy przedsiębiorcy zobowiązali się do zainwestowania w Afryce 14 miliardów USD w "czystą" energetykę, lotnictwo, sektor bankowy i infrastrukturę. 


Chociaż podpisanie TIFA pomiędzy USA i ECOWAS to ważny etap w integracji tego regionu, jego znaczenie prawne trzeba oceniać w świetle dotychczasowej integracji. Spośród 15 państw ECOWAS tylko 5 (Gambia, Ghana, Gwinea, Republika Zielonego Przylądka oraz Sierra Leone) nie było dotychczas związane TIFA ze Stanami Zjednoczonymi. Dwustronne TIFA wiążą USA z Liberią i Nigerią, natomiast umowa pomiędzy USA a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej (UEMOA) obejmuje Burkina Faso, Benin, Gwineę Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Brak komentarzy: