środa, 3 września 2014

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zajmie się sprawą delimitacji wód terytorialnych Somalii i Kenii


28 września 2014 roku Somalia złożyła skargę na Kenię dotyczącą delimitacji wód Oceanu Indyjskiego. Somalia zwróciła się do MTS powołując się na art. 36 Statutu MTS oraz na deklaracje uznające jurysdykcję MTS złożone przez Somalię i Kenię odpowiednio w 1964 i 1965 roku, w związku z brakiem możliwości osiągnięcia przez Somalię i Kenię porozumienia na drodze negocjacji dyplomatycznych. Spór dotyczy sposobu rozgraniczenia wód terytorialnych, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz szelfu kontynentalnego. Stanowisko Somalii uwzględnia podział morza terytorialnego zgodnie z regułą ekwidystantu, podczas gdy do podziału wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu uwzględniać ma okoliczności wspominane w art. 74 i 83 Międzynarodowej Konwencji o Prawie Morza. Kenia stoi na stanowisku zastosowania metody ekwidystantu dla całości rozgraniczanych terytoriów. Więcej informacji tutaj

Brak komentarzy: