czwartek, 4 września 2014

Nowy regulamin arbitrażowy LCIA

Z dniem 1 października b.r. wejdzie w życie nowoprzyjęty regulamin Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego (LCIA Arbitration Rules).

Wśród zasługujących na uwagę rozwiązań wskazać można:
  • doraźne środki ochrony - w "nadzwyczajnie nagłych" przypadkach jeszcze przed ukonstytuowaniem sądu arbitrażowego strona ma prawo wystąpić o wyznaczenie tymczasowego arbitra, który podejmuje doraźne decyzje na podstawie dokumentów bez konieczności wysłuchania stron (art. 9B);
  • wytyczne dla stron pełnomocników - m.in. stronom zakazano prób kontaktu, w związku ze sporem, z arbitrami lub pracownikami LCIA (z wyłączeniem sekretariatu) bez wiedzy drugiej strony (art. 13(4)), a ewentualna zmiana pełnomocników wymagać będzie zatwierdzenia przez sąd arbitrażowego, tak aby nie narażać toku postępowania (art. 18(3,4));
  • możliwość konsolidacji postępowań (art. 22(1);
  • możliwość wystąpienia z żądaniem oddania sporu do arbitrażu oraz wniesienia odpowiedzi drogą elektroniczną (art. 1(2,3), 2(2,3)).

Brak komentarzy: