wtorek, 23 września 2014

Spór pomiędzy USA a Gwatemalą o prawa pracownicze

US Trade Representative, Micheal Froman, ogłosił w zeszłym tygodniu decyzję rządu amerykańskiego o kontynuowaniu postępowania przeciwko Gwatemali dotyczącego naruszania przez ten kraj praw pracowniczych. W szczególności, Stany Zjednoczone zarzucają Gwatemali naruszenie postanowień umowy CAFTA-DR (Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement), poprzez niewystarczające działania rządu gwatemalskiego w zakresie zwalczania pracy dzieci, zagwarantowania pracownikom prawa do zrzeszania się oraz przestrzegania przepisów o minimalnych warunków pracy (gwarancje w tym zakresie przewiduje jednej z rozdziałów umowy CEFTA-DR). Sprawa zostanie rozstrzygnięta przez trzy osobowy panel arbitrażowy. Zgodnie z postanowieniami umowy CEFTA-DR, panel może nałożyć na Gwatemalę karę finansową (do 15 mln USD/rocznie) lub zezwolić Stanom Zjednoczonym na zastosowanie sankcji handlowych w postaci wycofanie niektórych koncesji wynikających z umowy. 

Jest do już druga próba rozwiązania sporu. Pierwszy wniosek o powołanie panelu został złożony przez Stany Zjednoczone w 2011 r., jednak procedura została zawieszona po złożeniu przez Gwatemalę zapewnień o planowanych działaniach, które miały poprawić przestrzegania praw pracowniczych (w tym kontekście podpisano nawet pomiędzy oba państwami specjalny plan wdrożeniowy). W związku z tym, że nie zostały one nigdy w pełni zrealizowane, Stany Zjednoczone zdecydowały się kontynuować zawieszone postępowanie. Panel arbitrażowy będzie składał się z tych samych osób. które zostały wybrane w ramach wcześniejszych etapów postępowania. 

Jest to o tyle interesująca sprawa, że jeżeli faktycznie dojdzie do wydania werdyktu, będzie to pierwsza sprawa w której panel arbitrażowy działający w ramach porozumienia o wolnym handlu, zdecyduje o zobowiązaniach stron w zakresie minimalnych gwarancji praw pracowniczych.

Brak komentarzy: