czwartek, 18 września 2014

Wniosek UE o powołanie panelu WTO w sporze z Rosją dotyczącym lekkich samochodów dostawczych

Jak informowaliśmy o tym jakiś czas temu (zobacz nasz post tu), Unia Europejska (UE) wszczęła w maju 2014 r. formalne konsultacje z Rosją dotyczące ceł antydumpingowych stosowanych przez ten kraj w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych z Niemiec oraz Włoch. Cła antydumpingowe zostały nałożone przez Euroazjatycką Komisję Gospodarczą i wynoszą 26,9% dla samochodów z Niemiec oraz 23% dla samochodów z Włoch.

W związku z tym, że konsultacje nie doprowadziły do rozwiązania sporu, UE zdecydowała się złożyć 16 września 2014 r. wniosek o powołanie panelu WTO, który oceniłby legalność rosyjskich ceł. UE zarzuca Rosji naruszenie szeregu przepisów Porozumienia Antydumpingowego (Art. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 6.5, 6.9). Naruszenia, które wskazuje UE mają przede wszystkim charakter proceduralny i polegają między innymi na braku przeprowadzenia obiektywnego postępowania antydumpingowego w zakresie ustalenia szkody dla przemysłu rosyjskiego (to warunek konieczny dla nałożenia ceł antydumpingowych) oraz nieprzestrzeganiu zasad dotyczących przejrzystości samego postępowania. 

Najbliższe spotkanie Organu d/s Rozstrzygania Sporów (DSB), który jest odpowiedzialny za powoływanie paneli WTO, odbędzie się 26 września 2014 r. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że Rosja zawetuje wniosek (ma takie jednokrotne prawo). W konsekwencji panel zostanie powołany dopiero na kolejnym posiedzeniu DSB, które jest przewidziane na październik.

Jest to kolejna sprawa przeciwko Rosji zainicjowana przez UE (o innych pisaliśmy tu i tu) w ramach WTO. Rosja również wszczęła dwa postępowania przeciwko UE (pisaliśmy o tym tu i tu).Brak komentarzy: