wtorek, 7 października 2014

Inicjatywa FSB w zakresie transgranicznej skuteczności resolution regime

Rada Stabilności Finansowej (FSB) zainicjowała publiczne konsultacje w przedmiocie własnych propozycji zmierzających do transgranicznego uznawania działań podejmowanych w trakcie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych (FSB, Press release).

Rada w szczególności proponuje:
  • ustanowienie ram instytucjonalnych na potrzeby transgranicznego automatycznego uznawania restrukturyzacji i uporządkowanych likwidacji, zgodnie z "Kluczowymi atrybutami efektywnego resolution regime" (nt. tych ostatnich zob. nasz post tutaj);
  • przyjęcie podejścia kontraktowego do resolutionw dwóch szczególnych sytuacjach, gdy jest ono niezbędne dla niezakłóconego przeprowadzenia postępowania tj.: - tymczasowych ograniczeń w zakresie możliwości wcześniejszego rozwiązania kontraktu finansowego, - stosowania "bail-in'ów" instrumentów dłużnych nie podlegających jurysdykcji państwa emitenta.
FSB zwróciła zarazem uwagę na prace w zakresie kontraktowego podejścia do resolution regimse równolegle prowadzone przez ISDA w odniesieniu do dwustronnych umów derywatów OTC.

Strona oraz dokument konsultacyjny dostępne są tutaj.

Brak komentarzy: