niedziela, 26 października 2014

Komitet Ochrony Środowiska Morskiego IMO przyjął wstępną wersję Kodeksu Polarnego

Kolejne postępy w pracach nad Kodeksem Morskim dla Obszarów Polarnych (nasze wcześniejsze doniesienia  tutaj i tutaj). W czasie swojej 67 sesji (13-17 październik 2014) Komitet Ochrony Środowiska Morskiego IMO przyjął wstępną wersję Kodeksu Bezpiecznej Eksploatacji Statków na Wodach Polarnych. Jednocześnie Komitet przygotował propozycję poprawek do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, które umożliwią wdrażanie Kodeksu. Nowe normy zdaniem Komitetu, będą gotowe do przyjęcia podczas kolejnej sesji, która odbędzie się w Maju. Istnieje zatem realna możliwość, że nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem pierwszym stycznia 2017 (więcej informacji tutaj). 

Brak komentarzy: