wtorek, 28 października 2014

Raport Komisarza RE ws. poszanowania praw człowieka na Krymie

Komisarz Praw Człowieka Nils Muiznieks opublikował raport nt. poszanowania praw człowieka na Krymie. Raport powstał jako rezultat podróży Komisarza do Kijowa, Moskwy i Symferopola we wrześniu br. i jest pierwszą oceną dokonaną po zbadaniu sytuacji na miejscu przez organ międzynarodowy od marca 2014 r. 

Komisarz uznaje, iż na Krymie doszło do poważnych naruszeń praw człowiek, w tym wymuszonych zaginięć, które muszą być ścigane, a winni muszą ponieść odpowiedzialność. Pilne kroki należy też podjąć w celu zapewnienia poszanowania praw mniejszości oraz zapewnienia wolności wypowiedzi. Za grupy szczególnie wrażliwe Komisarz uznał Tatarów Krymskich, mniejszość ukraińską oraz wszystkich tych, którzy odmówili przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego. 

Raport powstał przy zastrzeżeniu, że nie może być interpretowany ani jako uznający władze, które wykonują jurysdykcję de facto, ani jakiekolwiek zmiany statusu terytorium. 

Pełen tekst raportu dostępny jest tu.

Wydaje się, że raport mógłby mieć walor dowodowy w postępowaniach, które toczą się przed ETPCz przeciwko Rosji z powództwa Ukrainy. Jak wynika z dostępnych informacji - skargi nie zostały dotychczas zakomunikowane Rosji do zajęcia stanowiska - przynajmniej jedna z nich dotyczy wydarzeń na Krymie. O skargach przeciwko Rosji do ETPCz pisaliśmy na blogu tu i tu


Brak komentarzy: