piątek, 17 października 2014

Więcej funduszy na bioróżnorodność

Dzisiaj, po trzech tygodniach obrad, zakończyło się posiedzenie stron Konwencji o bioróżnorodności oraz jej dwóch Protokołów - z Cartageny i Nagoi. W Pyeongchang w Korei Południowej najpierw odbyło się 7. spotkanie stron Protokołu z Kartageny (29.09 - 3.10), następnie 6.10 rozpoczęło się 12. spotkanie stron Konwencji o bioróżnorodności, jednocześnie z trwającym od 13.10 pierwszym spotkaniem stron Protokołu z Nagoi, który tego dnia wszedł w życie. Zwieńczeniem wszystkich spotkań był panel wysokiego szczebla, który rozpoczął się w 15.10. 

Warto podkreślić, że COP/MOP państw stron konwencji o bioróżnorodności to ogromne przedsięwzięcie, gdyż ma ona aż 194 strony, a jedyne państwa, które nimi nie są to Stanu Zjednoczone, Andora i Watykan.

W odróżnieniu od spotkania w 2010 w Japonii, tym razem nie doszło do żadnych przełomowych decyzji. Najważniejsza dotyczyła zwiększenia budżetu na cele związane z bioróżnorodnością i realizacją planu strategicznego uzgodnionego w Aichi aż dwukrotnie. Zgromadzeni przyjęli także Deklarację z Gangwon (tekst projektu przedstawionego przez Achima Steinera we wrześniu). Państwa podkreślają w niej wagę problemu oraz swoje zaangażowanie w osiągniecie celów z Aichi. Poza deklaracją przyjęto także mapę drogową do osiągnięcia celów z Aichi. Zdecydowano także o powołaniu kilku nowych projektów: Forest Ecosystem Restoration Initiative (FERI), Sustainable Ocean Initiative oraz projekty dotyczące współpracy transgranicznej oraz technicznej i naukowej.

Pełna informacja o konferencji dostępna jest tu. Na razie nie są jeszcze dostępne przyjęte dokumenty.

Brak komentarzy: