niedziela, 30 listopada 2014

Finlandia legalizuje zawieranie małżeństw i adopcję przez pary homoseksualne

Od czerwca, kiedy ostatni pisaliśmy o kolejnych państwach uznających równouprawnienie w zakresie prawa do małżeństwa niezależnie od orientacji seksualnej (tutaj) emocje wokół sprawy nieco opadły (pomijając kilka protestów we Francji i sporów sądowych z władzami federalnymi w Stanach Zjednoczonych).

Przyczynkiem do powrotu na temat zakresu upowszechniania się nowego standardu równouprawnienia może się stać uchwała Parlamentu fiński, który niewielką większością głosów przyznał parom homoseksualnym prawo do zawierania związków małżeńskich oraz do adopcji. Finlandia stała się tym samym ostatnim krajem skandynawskim, a 12 w Europie, który zdecydował się na podobny krok (The Guardian, Finland legalises gay marriage).

sobota, 29 listopada 2014

Abris wszczyna postępowanie arbitrażowe p. Polsce

Abris Capital Partners zapowiedziało wszczęcie postępowania przed Sądem arbitrażowym sztokholmskiej ICC w związku z wywłaszczeniem i utratą korzyści w inwestycji w FM Bank PBP (Puls Biznesu, Abris żąda 2 mld zł odszkodowania). Działając na podstawie BITu między Polską a Luksemburgiem, inwestor w maju poinformował stronę polską o zamiarze wszczęcia postępowania (w Luksemburgu zarejestrowana jest spółka celowa PL Holdings S.a.r.l., za pośrednictwem której Abris kontroje FM Bank).

Abris ma dochodzić "co najmniej 2 mld złotych odszkodowania", zależnie od kwoty uzyskanej z przymusowej sprzedaży akcji banku.

KNF oświadczył, że jego działania były zgodne z prawem krajowym i unijnym, w związku z czym powyższa zapowiedź ma stanowić zapewnienie przede wszystkim skierowane do inwestorów Abris (Reuters, Abris fund sues Poland for $600 mln over forced bank sale). Komentarza w sprawie odmówiło Ministerstwo Finansów.

Kolejne głosy w sprawie palestyńskiej: Hiszpania, Irlandia, Francja, Parlament Europejski i... Niemcy

Od kiedy w październiku pisaliśmy o uznaniu państwowości Palestyny przez rząd Szwecji (tu) oraz o wezwaniu brytyjskiego rządu do podjęcia tożsamych kroków przez Izbę Gmin (tutaj), tożsame apele pod adresem własnych rządów wystosował Seanad Éireann, izba wyższa irlandzkiego Parlamentu (Al Arabiya News, Irish senate calls for recognition of Palestinian state), oraz  hiszpański Congreso de los Diputados (The Jerusalem Post, Spanish parliament easily passes measure recognizing Palestinian state). Niebawem możemy być świadkami przynajmniej 3 kolejnych wystąpień.


piątek, 28 listopada 2014

Spór pomiędzy Gwatemalą i Peru o dodatkowe "cła" na produkty rolne rozstrzygnięty przez WTO

Panel WTO rozstrzygnął w tym tygodniu spór pomiędzy Gwatemalą a Peru dotyczący stosowania przez to drugie państwo specjalnych „ceł” w odniesieniu do szeregu produktów rolnych (m. in. ryżu, kukurydzy, cukru, mleka oraz produktów mlecznych). Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zainicjowane przez Gwatemalę w kwietniu 2013 r. 

Spór dotyczył specjalnych opłat stosowanych przez Peru w ramach tzw. mechanizmu Price Range System (PRS), który przewidywał nakładanie dodatkowych opłat granicznych na produkty rolne w przypadku gdy średnia cena tych produktów na rynkach światowych (w danym okresie referencyjnym) spadłaby poniżej określonego pułapu. Mechanizm określał również, że w przypadku wzrostu ceny powyżej określonego pułapu (również w danym okresie referencyjnym) standardowe cła na te produkty ulegałyby obniżeniu.

czwartek, 27 listopada 2014

ETPCz przesłał Rosji do zajęcia stanowiska skargi międzypaństwowe złożone przez Ukrainę

W skromnym komunikacie prasowym Trybunału strasburski poinformował, że 25 listopada br. przesłał Rządowi rosyjskiemu do zajęcia stanowiska dwie spośród złożonych przez Ukrainę skarg międzypaństwowych przeciwko Rosji (o skargach pisaliśmy na blogu tu i tu).

Trybunał nie sformułował jeszcze konkretnych pytań, co do których będzie oczekiwał wypowiedzi stron, a jedynie zwrócił się o przedstawienie stanowiska ws. dopuszczalności obu skarg. Trybunał oczekuje wypowiedzi co do tego, czy w świetle art. 1 EKPCz możliwe jest przypisanie Rosji odpowiedzialności za zarzucane naruszenia, czy osoby, których dotknęły zarzucane naruszenia Konwencji dysponowały krajowymi środkami odwoławczymi, które zobowiązane były wykorzystać oraz czy owe środki odwoławcze można oceniać jako skuteczne dostępne i skuteczne.

Zakres działalności Google: prawo czy (transatlantycka) polityka konkurencji?

Po okresie eskalacji kryzysu finansowego, kiedy największe emocje budził reżim funkcjonowania wielkich instytucji finansowych, obecnie powszechną uwagę przykuwają przede wszystkim praktyki największych koncernów międzynarodowych (ostatnio wspominaliśmy choćby o potyczkach Komisji Europejskiej z Apple i Google). W ten własnie trend wpisuje się polityczna inicjatywa Parlamentu Europejskiego wezwania Komisji Europejskiej do podziału Google (spółka nie została wskazana indywidualnie) na podmiot świadczący usługi wyszukiwania internetowego i prowadzący pozostałą część działalności komercyjnej (Parlament Europejski, Projekt w sprawie wspierania praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym, par. 10). 

Inicjatywa cieszyła się poparciem zarówno Chadecji jak i Socjaldemokratów, co było odczytywane przede wszystkim jako przejaw ponadpartyjnego zaniepokojenie Niemiec skalą ekspansji Google (FT, Google break-up plan emerges from Brussels). W takim tonie utrzymane były również wypowiedzi nowego Komisarza ds. gospodarki cyfrowej Günthera OettingeraJak tłumaczył jeden z pomysłodawców, hiszpański europoseł Ramon Tremosa, koncepcja podziału spółki wynika z faktu objęcia tajemnicą samego algorytmu wyszukiwania, co uniemożliwia zastosowanie szeregu innych środków interwencyjnych; zarazem jednak PE pozostaje świadomy braku prawnego charakteru takiej rezolucji, a ewentualne rozwiązanie Google stanowi postulat długookresowy, tj. na wypadek niezdolności zapewnienia poszanowania reguł konkurencji innymi metodami.

Nowy przewodnik Biblioteki NZ w Genewie

Biblioteka Narodów Zjednoczonych w Genewie (http://libraryresources.unog.ch) udostępniła właśnie nowy przewodnik po swoich zasobach i zbiorach dotyczących pokoju, zobacz tu. Takie narzędzia cieszą się zwykle wielkim powodzeniem wśród badaczy i studentów, w szczególności ze względu na  łatwość obsługi i ilość zawartych informacji, polecamy więc rozpropagowanie linka do wyszukiwarki wśród zainteresowanych osób.

środa, 26 listopada 2014

Program niemieckiej Prezydencji G7 (G8) na najbliższy rok

Zważywszy na fakt, że ostatni szczyt G20 został zdominowany przez tematykę polityczną (na temat szczytu zob. nasz post), a obecna sytuacja geopolityczna wymusza pytania odnośnie perspektyw multilateralnego kształtowania ładu światowego, do centrum zainteresowania governance może powrócić G7 (udział Rosji w G8 zawieszono w marcu b.r. o czym pisaliśmy tutaj). 

Przewodnictwo na tym forum obejmują Niemcy, które za kluczowe problemy współpracy uznały (German Cabinet Adopts Programme for German G7 Presidency):
 • zwiększenie dynamiki i stabilności wzrostu gospodarczego,
 • prace nad regulacjami finansowymi, w tym wsparcie G20 w reformie G-SIFI,
 • walkę z uchylaniem się od opodatkowania.

Wybory nowego Sekretarza Generalnego ONZ - czas na demokrację? Bajki dzieciom...

Być może pamiętają Państwo mrzonki, jakoby Aleksander Kwaśniewski miał zostać Sekretarzem Generalnym ONZ... otóż okazuje się, że niekoniecznie było to myślenie wyłącznie życzeniowe. Przed wyborami w 2006 r. rzeczywiście krążyła wśród dyplomatów opinia, że czas to stanowisko przekazać komuś z Europy Wschodniej, jednak ideę tę zablokowała Rosja w obawie, iż Sekretarzem zostanie właśnie kandydat z Polski lub Łotwy (zobacz informacje tutaj). W tym samym czasie państwa azjatyckie lansowały myśl, popieraną przez USA, Rosja, i co oczywiste Chiny, iż teraz kolej na Azjatę. Wybrano więc najmniej kontrowersyjnego kandydata Ban Ki Moona z Korei Południowej. 

Dyktat wielkiej trójki stoi w gardle wielu organizacjom obywatelskim i państwom. Stąd też, choć do kolejnych wyborów SG jest jeszcze 1,5 roku, to już teraz słychać głosy, iż procedura powinna być bardziej demokratyczna (czego gwarancją jest oddanie prawa wyboru SG - Zgromadzeniu Ogólnemu) i publiczne przesłuchanie kandydatów. Są to postulaty wpisujące się w trwający od lat trend zapewnienia większej przejrzystości działalności RB i są tego efekty - większa dostępność dokumentów RB, w tym stenogramów spotkań; otwarte debaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych czy zaproszonych gości, konsultacje z różnymi partnerami (z których najważniejsze to te prowadzone z największymi dostarczycielami sił wojskowych i policyjnych do sił pokojowych). Nie oszukujmy się, nawet jeśli będą publiczne przesłuchania, ogólnie dostępne kwestionariusze, to decyduje p-5, lub jak ostatnio p-3... Nawet, gdy dany kandydat ma poparcie i 192 państw, weto ze strony stałego członka zaprzepaszcza jego szanse, jak było w przypadku hinduskiego kandydata Shashi Tharoor zablokowanego przez USA w poprzednich wyborach.

wtorek, 25 listopada 2014

Wybory do MTK - materiały promujące polskiego kandydata

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało krótki (i dobrze!) film promujący polskiego kandydata na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prof. Piotr Hofmański jest pokazywany głównie w siedzibie Sądu Najwyższego, co ma słusznie podkreślić jego ogromne doświadczenie w orzekaniu w sprawach karnych - jest to jeden z największych atutów naszego kandydata, nie dziwi więc jego eksponowanie (a poza tym sama siedziba sądu jest dość efektowna). Prof. Hofmański wypowiada się jasno, dotyka problemu różnicy w pracy sędziego krajowego i międzynarodowego, ogólnie wypada bardzo profesjonalnie i - co nie jest bez znaczenia - sympatycznie.

Czy można się przyczepić do materiału? Można narzekać, iż pochlebne słowa o prof. Hofmańskim wygłaszają jedynie polscy przedstawiciele i to nieliczni (Bogusław Winid, Stanisław Zabłocki), szkoda że zabrakło głosów z zagranicy popierających, chwalących polskiego kandydata; ponadto można spytać, dlaczego słowa o związkach polskiego kandydata z Uniwersytetem Jagiellońskim są ilustrowane sukiennicami i dorożką zamiast nobliwymi budynkami najstarszej polskiej uczelni... 

Biblioteka audiowizualna Narodów Zjednoczonych - są tam wszyscy, oprócz Polaków...

Dość ciekawym narzędziem do pogłębiania swej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego jest Biblioteka Audiowizualna Narodów Zjednoczonych, stworzona w 2008 r. Można na niej znaleźć wykłady z każdej dziedziny prawa międzynarodowego głoszone przez prawników międzynarodowców z całego świata. Myli się jednak ten, kto myśli, że zaszczytu wygłoszenia wykładu może dostąpić tylko naukowiec będący na samym szczycie swej kariery naukowej. Można zauważyć, że w zasadzie każdy, kto opublikuje ciekawą pozycję z prawa międzynarodowego, po jakimś czasie dostaje możliwość zaprezentowania swoich badań w ramach Biblioteki, w ostatnim czasie pojawił się np. wykład Marka Milanovicia na temat ekstraterytorialnego stosowania traktatów z zakresu praw człowieka, co jest pokłosiem wydania przez niego monografii na ten temat. 

poniedziałek, 24 listopada 2014

Trybunał Sprawiedliwości UE przeciwko turystyce socjalnej

W wydanym 11 listopada wyroku w sprawie C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano przeciwko Jobcenter Leipzig Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził prawo państw członkowskich do ograniczania możliwości korzystania z niektórych świadczeń socjalnych przez obywateli Unii, którzy udają się do innych państw członkowskich jedynie w celu wykorzystywania ich systemów pomocy społecznej.

Prawo niemieckie wyłącza korzystanie z pewnych świadczeń (na pokrycie podstawowych potrzeb bytowych, niem. Grundsicherung) przez cudzoziemców, którzy przybywają do RFN w celu uzyskania pomocy społecznej lub podstawą pobytu których jest wyłącznie cel poszukiwania pracy. Obywatelka Rumunii Elisabeta Dano, przebywająca w Niemczech, wystąpiła o przyznanie tego rodzaju zasiłków (existenzsichernde Regelleistung, Sozialgeld i wsparcie na poczet kosztów zakwaterowania i ogrzewania) na rzecz swoją i mieszkającego z nią małoletniego syna. Właściwy organ (Jobcenter Leipzig)  odmówił jednak ich przyznania, argumentując, że p. Dano, choć ubiega się o świadczenia zastrzeżone dla osób poszukujących pracy, wcale nie wjechała do RFN w tym celu. Z akt sprawy wynika, że nie ma ona żadnego wyuczonego zawodu i nie wykonywała dotychczas pracy zarobkowej ani w Niemczech, ani w Rumunii. Nie przedstawiła jakichkolwiek dowodów, że rzeczywiście poszukuje pracy. Mieszka w Niemczech wraz z synem co najmniej od listopada 2010 r. u swojej siostry, która zapewnia im wyżywienie. E. Dano pobiera już na rzecz swojego syna zasiłek rodzinny (184 EUR miesięcznie), a także zaliczkę z tytułu zasiłku alimentacyjnego (133 EUR miesięcznie) - ale te świadczenia nie są objęte zakresem sprawy.

niedziela, 23 listopada 2014

Wykonanie wyroku ICSID bezprawne w świetle prawa konkurencji UE?

11 grudnia 2013 r., mocą wyroku arbitrażowego ICSID w sprawie Micula p. Rumanii (ICSID Case No. ARB/05/20) ta ostatnia została zobowiązana do zapłaty 82 mln odszkodowania oraz odsetek na rzecz piątki szwedzkich inwestorów, którzy zarzucili państwu goszczącemu naruszenie zasady równego i słusznego traktowania. Zdaniem trybunału działaniem, które naruszyło rumuńsko-szwedzki BIT było uchylenie systemu zachęt inwestycyjnych ustanowionych w 1998 roku. Do derogacji odnośnego rozporządzenia doszło w toku negocjacji akcesyjnych Rumunii do UE, jako że zostało ono uznane za sprzeczne z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej.

We wszczętym na tym tle postępowaniu arbitrażowym udział wzięła Komisja Europejska jako amicus curiae, dowodząc że ewentualna zapłata odszkodowania przez Rumunię byłaby równoznaczna z przywróceniem bezprawnego reżimu pomocy publicznej. 

piątek, 21 listopada 2014

ETPCz znów o jurysdykcji ekstraterytorialnej

Trybunał w Strasburgu po raz kolejny w ostatnim czasie musiał zmierzyć się z zakresem tzw. jurysdykcji ekstraterytorialnej (ostatnio pisaliśmy o tej problematyce na blogu tu). Tym razem w sprawie Jaloud p. Niderlandom. Przypisując Niderlandom odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło w Iraku, Trybunał po raz pierwszy wyraźnie wskazał, że przypisanie odpowiedzialności jest wynikiem zastosowania właściwych Artykułów KPM o odpowiedzialności państw. W par. 155 wyroku stwierdził, że „zarzucane działania i zaniechania niderlandzkiego personelu wojskowego, śledczego i władz sądowych są tego rodzaju, iż  stanowią o odpowiedzialności Niderlandów na podstawie Konwencji”.

czwartek, 20 listopada 2014

Polska narusza dyrektywę UE dotyczacą azotanów

Trybunał Sprawiedliwości w wydanym dziś wyroku stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Komiska wniosłą w tej sprawie skargę w 2013 r. po trwającym od października 2010 r. postępowaniu. 

środa, 19 listopada 2014

San Marino ratyfikowało poprawki do Statutu MTK

San Marino złożyło właśnie dokumenty ratyfikacyjne dotyczące poprawek do statutu MTK przyjętych w Kampali w 2010 roku (zobacz poprawki tu), odnośnie zbrodni agresji (pisaliśmy o tym m.in. tu) stając się tym samym dziewiętnastym państwem, które tego dokonało. Poprawki przyjęła także niedawno Polska razem z Hiszpanią i Łotwą (informowaliśmy o tym tu).

Aby poprawki weszły w życie musi je ratyfikować przynajmniej 30 państw, dodatkowo konieczna będzie także decyzja Zgromadzenia Państw Stron w sprawie, w 2017 roku lub później, zobacz tu

Wiosną zeszłego roku pisaliśmy kolejno o 5 i 6 poprawce - wyraźnie zatem widać, że proces ten nabiera tempa i oprócz małych państw które zdecydowały się na ten krok, nie będących przecież decydentami na arenie międzynarodowej, jak opisywane dziś San Marino, są też duże państwa jak Niemcy czy Polska. To oczywiście nie oznacza, że dzięki temu Trybunał stanie się nagle efektywnym narzędziem międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, potwierdza raczej, że państwa te wspierają ideę międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i w tym kontekście doceniają rolę MTK, dostrzegając potrzebę rozszerzenia jego jurysdykcji o zbrodnię agresji.

wtorek, 18 listopada 2014

Robinson kolejny, nowy sędzia MTS

Niedawno pisaliśmy (zobacz obszerną analizę tu) o wyborach sędziów do MTS. Dnia 6 listopada Zgromadzenie Ogólne oraz Rada Bezpieczeństwa wybrały czterech z pięciu nowych sędziów. Są nimi: Mohamed Bennouna z Maroka (reelekcja), James Richard Crawford z Australii, Joan E. Donoghue ze Stanów Zjednoczonych (reelekcja) oraz Kirill Gevorgian z Federacji Rosyjskiej. 

Oba organy ONZ miały pierwotnie wybrać 5 sędziów, ale początkowo udało się to tylko w odniesieniu do czterech. Do ostatniego miejsca było dwóch kandydatów, którzy w licznych turach głosowań, zdobywali potrzebną ilość głosów. Pan Patrick Lipton Robinson z Jamajki konsekwentnie zdobywał większość w Zgromadzeniu a Pani Suzana Ruiz Cerruti z Argentyny w Radzie. 

W końcu wczoraj oba organy w niezależnych głosowaniach wybrały ostatecznie przedstawiciela Jamajki. 

Skład MTS od 6 lutego 2015 będzie wyglądał następująco (w nawiasach daty zakończenia kadencji - zawsze jest to 5 luty): Peter Tomka, Słowacja (2021); Ronny Abraham, Francja (2018); Mohamed Bennouna, Maroko (2024); Dalveer Bhandari, Indie (2018); Joan E. Donoghue, Stany Zjednoczone (2024); Antônio Augusto Cançado Trindade, Brazylia (2018); Giorgio Gaja, Włochy (2021); Christopher Greenwood, Zjednoczone Królestwo (2018); James Richard Crawford, Australia (2024); Hisashi Owada, Japonia (2021); Xue Hanqin, Chiny (2021); Julia Sebutinde, Uganda (2021); Kirill Gevorgian, Federacja Rosyjska (2024); Abdulqawi Ahmed Yusuf, Somalia (2018); oraz Patrick Lipton Robinson, Jamajka (2024).

Szeroka ochrona dla osób niepełnosprawnych także na podstawie EKPCz?

Europejski Trybunał Praw Człowieka coraz chętniej rozszerza swoją jurysdykcję w obszarach, które tradycyjnie postrzegane są jako regulujące zakres korzystania z praw społecznych. Jednym z ostatnich przykładów może być sprawa Gherghina p. Rumunii (skarga nr 42219/07), w której rozprawa przed Wielką Izbą miała miejsce w ubiegłym tygodniu.

Skarga złożona została przez młodego człowieka, który na skutek wypadku, któremu uległ w trakcie trwania pierwszego roku studiów, ma zasadnicze problemy z poruszaniem się. Przez dwa pierwsze lata studiów władze uczelni umożliwiały mu zaliczenia w trybie indywidualnym, jednakże z czasem wycofały się z oferowanych ułatwień i zaproponowały skarżącemu naukę w systemie e-learningu. Nieusatysfakcjonowany poziomem takiej formy nauczania, skarżący podejmował próby kontynuacji nauki w kolejnych dwóch uczelniach wyższych, jednakże także i one nie zaoferowały mu warunków, w których mogłaby studiować osoba niepełnosprawna. 

Czarne chmury wokół FIFA, czy przelotne zachmurzenie?

Miesiąc po tym, jak Komisja Europejska podpisała porozumienie o współpracy z europejską UEFĄ dotyczące wspólnej walki z korupcją, ustawianiem meczy, dopingiem, przemocą i rasizmem (Press Release, The European Commission and UEFA sign partnership agreement; Arrangement for Cooperation between the European Commission and the Union of European Football Associations), UE ponownie podejmuje działania na rzecz ukrócenia patologii piłkarskiego świata.

Źródło: Business Insider Australia


Okazją stało się oświadczenie FIFA z końca ubiegłego tygodnia, że po zapoznaniu się z raportem Izby śledczej (w ramach Komitetu etyki FIFA) organizacja pozostaje zadowolona z integralności wyborów gospodarzy piłkarskich Mistrzostw Świata w latach 2018 (Rosja) i 2022 (Katar). Sędzia FIFA ds. etyki Hans-Joachim Eckert publikując własne 42 stronicowe streszczenie dokumentu przyznał wprawdzie, że "zaszły pewne zdarzenia" godzące w wybór organizatorów, zastrzegając jednak, że miały one "bardzo ograniczony zakres" nie podważając prawomocności procedury (Statement of the Chairman of the Adjudicatory Chamber of the FIFA Ethics Committee on the Report on the Inquiry into the 2018/2022 FIFA World Cup Bidding Process, par. 8.2.). FIFA "z radością przyjęła do wiadomości fakt, że zasadniczo doszło do zamknięcia sprawy z przewodniczącym izby odwoławczej" (FIFA, FIFA responds to independent Ethics Committee statement).

poniedziałek, 17 listopada 2014

Porozumienie w sprawie powołania strefy wolnego handlu między Australią a Chinami

Australia podpisała dzisiaj z Chinami umowę w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy oboma krajami. Negocjacje w tej sprawie trwały prawie 10 lat. Wydaje się, że ze względów politycznych Chiny zdecydowały się pójść na pewne ustępstwa, umożliwiając tym samym zawarcie porozumienia. Podpisanie umowy z Australią zbiega się bowiem z nasileniem działań Chin w Azji Południowo-Wschodniej zmierzających do przeciwstawienia się amerykańskiej dominacji w tej części świata. W tym kontekście warto przypomnieć że zaledwie kilka dni temu Chiny podpisały podobne wstępne porozumienie z Koreą Południową oraz złożyły propozycję powołania olbrzymiego regionalnego obszaru wolnego handlu (Free Trade Area of the Asia-Pacific), który ma być konkurencyjnym projektem wobec promowanego przez Stany Zjednoczone Trans-Pacific Partnership (o którym ostatnio pisaliśmy między innymi tu i tu). 

niedziela, 16 listopada 2014

Perspektywy G20 przywódców państw po szczycie w Brisbane

Mimo że w przeciwieństwie do G8 przedmiotem zainteresowania głów państw zrzeszonych w G20 zasadniczo są sprawy gospodarcze, to szczyt w Brisbane wieńczący okres Prezydencji australijskiej zdominował temat naruszania przez Rosję suwerenności Ukrainy (przypomnijmy jednak, że w ubiegłym roku szczyt w Petersburgu przyćmił kryzys w Syrii - nasz post tu). 

Polityka
Jak podkreślił Prezydent Barack Obama, stabilność polityczna stanowi warunek wstępny dla światowego wzrostu gospodarczego, natomiast postawa Rosji "stanowi zagrożenie dla świata, jak mogliśmy to zobaczyć choćby w przypadku zestrzelenia lotu MH17 " (Il Sole 24 Ore, Obama: Mosca è una minaccia per il mondo. Lungo faccia a faccia Merkel-Putin). Z kolei UE wezwała Rosję do zaprzestania prowokacji na Ukrainie, grożąc dalszymi sankcjami, co podczas 2 godzinnej prywatnej rozmowy z Prezydentem Władimirem Putinem miała tłumaczyć m.in. Kanclerz Angela Merkel (w tle rozmów doszło do wzajemnego wydalenia ze swojej terytorium przez Rosję i Niemcy po 1 dyplomacie drugiej strony, Le Monde, La Russie expulse une diplomate allemande). Następnie na dyskretną wymianę poglądów do hotelu rosyjskiego przywódcy udał się Przewodniczący Komisji Europejskiej J.C. Juncker, a wspólną strategię groźby wzmocnienia unijnych sankcji w przyszłym tygodniu miał podczas spotkania w cztery oczy utrzymać Prezydent Hollande, jednocześnie uchylając się od rozmowy nt. Mistrali i rosyjskich gróźb egzekwowania kontraktu (o sprawie pisaliśmy tutaj). Z kolei Premier Kanady Harper odmówił spotkania z Putinem, jako że ten "kłamałby w sprawie Ukrainy" (FT, Putin leaves G20 early after tensions over Ukraine). Na tym tle mniej stanowczo, niż się spodziewano po groźbach próby wykluczenia Rosji z G20 (nasz post), wypadł Premier Australii Abbott.

sobota, 15 listopada 2014

Komisja Europejska i G20 rozpoczynają kolejny bój z tax evasion

Wskazując na dialektykę governance w zakresie walki z uchylaniem się od opodatkowania dopiero co informowaliśmy o wątpliwościach dotyczących legalności porozumień podatkowych zawieranych przez Luksemburg z międzynarodowymi koncernami. W reakcji na tamte wydarzenia, oraz słowa potępienia m.in. ze strony posłów PE, nowy przewodniczący Komisji a były Premier Luksemburga zapewnił o swojej determinacji w walce z takimi praktykami. 

W kontekście doniesień o Luxleaks nawiązaliśmy także do wyników sprawdzianu przeprowadzonego przez Holandię, w świetle których stwierdzono, że reżimy podatkowe obu krajów przejawiają daleko idącego podobieństwa w zakresie przychylnego traktowania największych zagranicznych podatników. Zdaniem wielu zbieżność czasowa deklaracji Przewodniczącego Junckera oraz oceny prawnej pomocy publicznej udzielanej przez Holandię jest nader korzystna dla tego pierwszego.

piątek, 14 listopada 2014

FSB: Raport 2014 nt. bankowości równoległej

Kontynuując walkę z bankowością równoległe (zobacz choćby nasz ubiegłoroczny post nt. transakcji finansowania papierami wartościowymi), Rada Stabilności Finansowej opublikowała właśnie Global Shadow Banking Monitoring Report

 • Podstawową konkluzją raportu, sporządzonego dla 25 jurysdykcji i UGW tj. ok. 90% aktywów światowego  systemu finansowego, jest wzrost sektora o 5 bilionów USD, do poziomu 75 bln USD.
 • Aktywa pozostające w dyspozycji takich instytucji stanowią przeciętnie ok. 25% wszystkich aktywów finansowych, tj. ok. połowy aktywów bankowych. Owej relacje pozostają względnie stabilne od 2008 roku.
 • W wartościach bezwzględnych shadow banking pozostaje największy w państwach wysokorozwiniętych, jednak najdynamiczniejszy wzrost odnotowuje w gospodarkach rozwijających się.
Po raz pierwszy razem z raportem opublikowano m.in. dane - zagregowane oraz indywidualnie dla poszczególnych jurysdykcji - wykorzystane przy tworzeniu dokumentu (FSB, Data underlying the Global Shadow Banking Monitoring Report 2014)

czwartek, 13 listopada 2014

Przełom w sprawie Porozumienia o ułatwieniach w handlu

W lipcu i sierpniu donosiliśmy o patowej sytuacji w odniesieniu do pierwszego od lat porozumienia w ramach WTO - Porozumienia o ułatwieniach w handlu (TFA), które zostało zablokowane przez Indie domagające się rozwiązania problemu bezpieczeństwa żywnościowego i subsydiów na żywność. USA i Indie ogłosiły dziś, że osiągnęły w tej sprawie porozumienie. W zamian za zgodę na podpisanie TFA Stany Zjednoczone obiecały Indiom, że nadal - do czasu wypracowania stałego rozwiązania, będzie obowiązywała "klauzula pokojowa", która stanowi, że państwa stosujące dotacje do żywności nie mogą być pozwane w ramach systemu rozstrzygania sporów WTO. 

Porozumienie, jeśli pozwoli na przyjęcie TFA, może mieć kluczowe znaczenie  dla przyszłości WTO. Zadowolenie z osiągniętego kompromisu  wyrazili Dyrektor Generalny WTO Roberto Azevêdo oraz nowa komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.

Nowe listy G-SIBs/G-SIIs

Przyjmując w listopadzie 2011 roku strategię walki z ryzykiem systemowym i pokusą nadużycia ze strony największych instytucji funkcjonujących na rynku, Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała pierwszą listę globalnych instytucji finansowych o znaczeniu systemowym (G-SIFIs), na której znalazły się wówczas jedynie banki (G-SIBs). Od tego momentu raz do roku FSB przy współpracy z Komitetem bazylejskim BCBS aktualizują listę; właśnie opublikowano najnowszą listę G-SIBS (BIS, G-SIBs as of November 2014 allocated to buckets corresponding to required level of additional loss absorbency) wraz z informacją uzupełniająca (BIS, Supporting information on global systemically important banks published by the Basel Committee) oraz prezentacją zmienionej metodologii oceny sytuacji banków (BIS, The G-SIB assessment methodology – score calculation).

Dzięki współpracy FSB i IAIS, w lipcu 2013 listę instytucji o znaczeniu systemowym rozszerzono o ubezpieczycieli (Global-Systemically Important Insurers, G-SIIs). Podobnie jak w przypadku banków, znowelizowana lista G-SIIs ma być publikowana w listopadzie każdego roku. Druga edycja listy sprzed kilku dni liczy 9 ubezpieczycieli, tych samych co ubiegłym w roku (FSB, 2014 update of list of global systemically important insurers (G-SIIs)).

środa, 12 listopada 2014

USA i Chiny wspólnie o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych

Prezydenci Obama i Xi Jingping wydali dzisiaj wspólne oświadczenie w sprawie zwalczania zmian klimatu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nie jest to formalnie umowa międzynarodowa, a cele nie są takie same, ale wspólne oświadczenie jest wynikiem wielomiesięcznych negocjacji w ramach grupy roboczej, powołanej w ubiegłym roku. 

Stany Zjednoczone zobowiązały się do ograniczenia emisji o 26-28% w stosunku do 2005 r. do 2025 r. Taki cel spowoduje, że USA będą musiały okoły dwa razy szybciej redukować emisje CO2. Zobowiązanie Chin jest znacznie bardziej skomplikowane. Chiny mają osiągnąć swój szczyt emisji około 2030 r (dopiero później będą ograniczać emisje), ale do 2030 r. aż 20% energii w Chinach ma pochodzić ze źródeł innych niż paliwa kopalne. Zdaniem obu prezydentów tak zdefiniowane cele pozwolą na ograniczenie emisji bez zagrożenia dla rozwoju gospodarki. 

Luksemburg i dialektyka tax evasion: deklaracja, skandal, regulacja

Kiedy w kwietniu ubiegłego roku pisaliśmy o zapowiedzianym przez ówczesnego Premiera Luksemburga Jean-Claude Junckera złagodzeniu zasad tajemnicy bankowej, co pośrednio zmusiło ostatnią w UE niechętną współpracy Austrię do zmiany stanowiska, wskazaliśmy, że istotnym czynnikiem, który umożliwił nadanie współpracy nowej dynamiki były kolejne skandale. Wspominaliśmy wówczas m.in. o bezprecedensowym w skali Offshore leaks - śledztwie dziennikarskim przeprowadzonym przez International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), w wyniku którego ujawniono 130'000 rachunków bankowych offshore podmiotów o 170 różnych przynależnościach państwowych  (zob. oficjalną stronę programu czy listę rachunków ujawnionych dla polskich podmiotów).

Od tego czasu w Europie poczyniono znaczne postępy regulacyjne w zakresie walki z uchylaniem się od opodatkowania (zob. nasze posty) zarówno w zakresie walki z praktykami indywidualnymi - transferem środków poza jurysdykcję UE, jak i wymuszając na państwach samej Unii bardziej lojalną współpracę (np. nasz ostatni post o zmierzchu "Irlandzkiej podwójnej"). 

Doniesienia o kolejnych zwycięskich potyczkach w walce z procederem rodzą jednak pytania, na ile świadczą świadczą raczej o rzeczywistej skali nadal skrywanego problemu. Tak jest choćby w przypadku ostatniego śledztwa dziennikarskiego, którego rezultaty godzą w wizerunek urzędującego od początku miesiąca Przewodniczącego Komisji Europejskiej, J.-C. Junckera.

wtorek, 11 listopada 2014

Legalność nowej dyrektywy tytoniowej

W zeszłym tygodniu (3 listopada 2014 r.) angielski sąd zdecydował się skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytania prejudycjalne dotyczące zgodności niektórych postanowień nowej dyrektywy tytoniowej z przepisami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Sprawa została zainicjowana przez Philip’a Morris’a (PM) w czerwcu 2014 r. PM kwestionuje nie tyle samą dyrektywę (podmioty prywatne mają bardzo ograniczoną możliwość podejmowania tego typu działań), ale zamiar władz brytyjskich dotyczący implementacji postanowień dyrektywy do brytyjskiego porządku prawnego. TSUE w swoim orzecznictwie dopuszcza taką możliwość (porównaj np. z orzeczeniem w sprawie The Queen and Secretary of State for Health and Other, ex part Imperial Tobacco Ltd and Others). Sama dyrektywa przewiduje dwuletni termin na jej implementacje (do połowy 2016 r.).

poniedziałek, 10 listopada 2014

"Nielegalne" katalońskie referendum

Wczoraj (9 listopada) zostało przeprowadzone kontrowersyjne referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Jego organizatorów nie powstrzymały protesty i działania podejmowane przez centralne władze Hiszpanii, z orzeczeniem Tribunal Constitucional (TC, jeszcze z marca 2014 r.) kwestionującym "prawo do decydowania" ludności Katalonii jako niezgodne z hiszpańską konstytucją włącznie. Wreszcie nie powstrzymał ich - ukierunkowany bezpośrednio na zablokowanie głosowania - złożony w zeszłym tygodniu do TC wniosek rządu hiszpańskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (dotyczącego podziału kompetencji między władzami centralnymi a regionami autonomicznymi, zob. opinię prawną Consejo del Estado na temat możliwości wystąpienia z takim wnioskiem), skutkujący automatycznym zawieszeniem wszystkich czynności związanych z przygotowaniem plebiscytu (zob. komunikat prasowy TC). W jego wyniku wszystkie te czynności i samo głosowanie w świetle prawa hiszpańskiego stało się nieważne.

Nielegalni imigranci cd. - przełomowe orzeczenie Wielkiej Izby w sprawa "dublińskich"

ETPCz po raz kolejny zajął się problemem braku adekwatnych procedur rozpatrywania wniosków azylowych w państwach członkowskich RE – i to znów we Włoszech. Choć sprawa pana Tarakhel, jego żony i sześciorga dzieci (Tarakhel p. Szwajcarii), skierowana była przeciwko Szwajcarii, w rzeczywistości dotyczyła oceny procedur azylowych we Włoszech.

Członkowie rodziny są pochodzenia afgańskiego. Z Afganistanu przedostali się do Pakistanu, Iranu a następnie do Turcji, skąd przepłynęli łodzią do Włoch. Z Włoch udali się do Austrii, a na koniec Szwajcarii. W Szwajcarii złożyli wnioski azylowe, które jednak zostały oddalone z uwagi na fakt, że zdaniem władz szwajcarskich kompetentne do ich rozpatrzenia były władze włoskie. Włochy zresztą zaakceptowały swoją odpowiedzialność na podstawie Rozporządzenia Dublin II, co pozwoliło na rozpoczęcie przekazania skarżących Włochom. W tym momencie złożyli oni skargę do ETPCz z równoczesnym żądaniem zastosowania interim measures w postaci zakazu wydania ich władzom włoskim.

niedziela, 9 listopada 2014

Przewodnik po nowo powstałym Jednolitym mechanizmie nadzoru

Z początkiem miesiąca w życie wszedł, cyklicznie przez nas przywoływany na kolejnych etapach prac legislacyjnych, Jednolity mechanizm nadzoru mikroostrożnościowego nad bankami strefy euro. Obejmujący 3'600 banków w 18 państwach (zobacz oficjalną stronę SSM) system osiągnął pełną zdolność operacyjną 4 listopada (Regular Hearing of the Chair of the ECB’s Supervisory Board at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee). 

Celem zmniejszenia napięć w okresie przejściowym Europejski Bank Centralny opublikował Przewodnik po nadzorze bankowym (EBC, Guide to banking supervision) obejmujący:
 • zasady nadzoru bankowego,
 • funkcjonowanie SSM (podział kompetencji między Mechanizmem a właściwymi organami krajowymi NCAs, tryb podejmowania decyzji, struktura i cykl nadzorczy),
 • przebieg nadzoru (licencje i holdingi finansowe, nadzór nad SIFIsm i mniejszymi podmiotami, kontrola jakości i planowania). 

sobota, 8 listopada 2014

Polscy eksperci nt. raportu z prac Komisji Prawa Międzynarodowego

W czasie debaty VI komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która zakończyła się 3 listopada 2014 r. (zob. informacja tutaj), Polska zgłosiła nowy temat dla KPM "Obowiązek nieuznawania za legalne sytuacji powstałych w wyniku poważnego naruszenia przez państwo zobowiązań wynikających z bezwzględnie obowiązujących norm powszechnego prawa międzynarodowego". Oczywiście temat jest podyktowany ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie i choć takowy obowiązek wynika choćby z zasad odpowiedzialności państwa (zob. np. art. 41 (2) Projektu artykułów dot. odpowiedzialności państw za czyny niezgodne z prawem międzynarodowym, tekst tutaj), to brakuje wytycznych, na czym ma polegać ten obowiązek w przypadku nielegalnej aneksji, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku Krymu (kwestie obowiązywania umów, stosunków dyplomatycznych, konsularnych, ochrony praw człowieka). 

piątek, 7 listopada 2014

Sprawa zabójstw na Mavi Marmara nie będzie rozpoznana przez MTK

W maju zeszłego roku informowaliśmy, że Komory, państwo strona statutu MTK przedstawiła do Trybunału sprawę zabójstwa 9 osób na pokładzie statku Mavi Marmara, zarzucając Izraelowi popełnienie zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości (zobacz tu).

Prokurator MTK, poinformowała właśnie, że po wnikliwej analizie tego przypadku ma powody, aby przypuszczać, że na pokładzie statku płynącego z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy rzeczywiście miały miejsce wspomniane zbrodnie, a ewentualna sprawa, którą mógłby zająć się Trybunał nie byłaby wystarczająco poważna, aby uzasadnić działanie Trybunału. Prokurator zamknęła, toczące się do tej pory, wstępne dochodzenie.

Nowi sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - na polskiego sędziego jeszcze długo poczekamy

6 listopada 2014 r. Zgromadzenie Ogólne oraz Rada Bezpieczeństwa (w niezależnych głosowaniach, w których dany kandydat musi uzyskać absolutną większość głosów) wybrały czterech z pięciu nowych sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na 9-letnią kadencję (ICJ, Press Release). Są nimi:
 • Mohamed Bennouna z Maroka (reelekcja)
 • James Richard Crawford z Australii
 • Joan E. Donoghue ze Stanów Zjednoczonych (reelekcja)
 • Kirill Gevorgian z Rosji.

czwartek, 6 listopada 2014

Wybory sędziów MTK - wykład prof. Hofmańskiego w Nowym Jorku - komentarz

Polski kandydat na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego - prof. Piotr Hofmański wygłosił w ostatnich dniach wykład w siedzibie NZ w Nowym Jorku nt. “Effective and high quality justice. The enforcement mechanism: a lacking element of the ICC system?” dla  delegatów Komitetu Prawnego Zgromadzenia Ogólnego NZ i przedstawicieli misji przy NZ (tekst jest dostępny tutaj). Tego typu wystąpienia są niezwykle ważne w wyścigu do stanowiska sędziego MTK, gdyż dają państwom możliwość zapoznania się z poglądami kandydata. Niekiedy sugeruje się, że niewłaściwy dobór tematu, czy zbyt kontrowersyjne poglądy wyrażone w tego typu wystąpieniach przekreślają szanse na wybór.

Referat Hofmańskiego składał się z wielu dość oczywistych, podstawowych stwierdzeń, choćby na temat wpływu nie tylko prawnych lecz politycznych czynników na efektywność MTK (trzeba przyznać, iż trudno jednak wyczuć audytorium, nawet bowiem gdy przemówienie jest skierowane do prawników międzynarodowców, niekoniecznie są oni obeznani z wszelkimi meandrami statutu MTK). Prof. Hofmański jednak zignorował drugą stronę medalu...

środa, 5 listopada 2014

US Supreme Court nie zgadza się na przedłużenie sporu Argentina v. BG Group

Mimo że Argentyna podjęła wysiłki o przedłużenie kilkuletniego sporu z brytyjskim koncernem energetycznym BG o kolejne akty (zobacz nasz ostatni post na ten temat), 3 listopada Sąd Najwyższy USA oddalił wniosek o przyznanie nadzwyczajnego środka odwoławczego (Docket no. 14-211). Zważywszy na wartość przedmiotu sporu, 185 mln USD, tym atrakcyjniejsza stała się chińska oferta pomocy, znajdującej się w stanie "default'u technicznego" Argentynie (zobacz nasz ostatni post tu), opiewająca na 815 mln USD (Il Sole 24 Ore, La Cina offre all’Argentina un salvagente di 815 milioni di dollari (in cambio delle grandi opere)).

Źródło: Il Sole 24 Ore

wtorek, 4 listopada 2014

Zatrzymani i skazani przez trybunały międzynarodowe - bezpieczeństwo ponad humanitaryzm

Zazwyczaj o warunkach przetrzymywania oskarżonych przed trybunałami międzynarodowymi pisze się w kontekście luksusowych cel (zobacz galerię z UN Detention Unit), a tu (dokładnie 29.10.2014) proszę Międzynarodowy Trybunał Karny odmawia oskarżonemu Laurentowi Gbagbo (o jego sprawie pisaliśmy tutaj i tutaj) możliwości uczestnictwa w pogrzebie matki, który miał miejsce na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Trybunał uznał, iż wizyta byłego prezydenta w tym kraju byłaby niebezpieczna dla ludności tego kraju, Gbagbo i pracowników MTK. Kwestie humanitarne muszą więc ustąpić przed bezpieczeństwem. Można byłoby się spodziewać, że Gbagbo nie ograniczy swojej obecności na pogrzebie do milczącej zadumy, lecz zbuduje wokół wizyty polityczne wydarzenie, decyzja MTK wydaje się więc słuszna.

BCBS kończy prace nad Wskaźnikiem stabilnego finansowania NSFR

Komitet bazylejski opublikował finalny standard Wskaźnika stabilnego finansowania (Net Stable Funding Ratio, NSFR), stanowiący jeden z kluczowych elementów reformy Bazylei III. Celem NSFR jest wymuszenie na bankach utrzymywania stabilnej struktury finansowania względem ich struktury aktywów oraz pozycji pozabilansowych. Ma to podnieść bezpieczeństwo finansowania na wypadek spadku płynności stanowiącej zagrożenie dla danego banku, a potencjalnie stanowiącego źródło ryzyka systemowego. NSFR ma przede wszystkim ograniczyć praktykę krótkoterminowego finansowania hurtowego.

poniedziałek, 3 listopada 2014

Nowa skarga UE na Rosję w WTO

W ubiegły piątek (31 października) Unia Europejska (UE) wszczęła postępowanie w Światowej Organizacji Handlu (WTO) skierowane przeciwko Rosji. Przedmiotem sporu jest wysokość stosowanych przez Rosję ceł na galanterię papierową, olej palmowy oraz jego pochodne jak również lodówki oraz lodówko-zamrażarki. UE wskazuje, że Rosja w traktacie akcesyjnym zobowiązała się do obniżenia ceł do wysokości określonej w załączonych protokołach. Pomimo upływu trzech lat od akcesji cła na niektóre towary cały czas pozostają na poziomie wyższym niż dozwolony (albo poprzez stosowanie wyższej stawki albo poprzez wprowadzanie minimalnej wielkości cła niezależnie od wartości eksportowanych towarów). Problem ten dotyczy również produktów objętych najnowszą skargą. Komisja szacuje straty unijnego przemysłu wynikające z zaskarżonych ograniczeń na ok. 600 mln euro.

niedziela, 2 listopada 2014

STA Malezja v. Singapur: brak błędu co do prawa jako podstawa estoppel

30 października, w sprawie Obszarów kolejowych (Malezja p. Singapurowi, PCA CASE Nº 2012-01) Stały Trybunał Arbitrażowy przychylił się do racji Malezji tym samym odmawiając uznania obowiązku podatkowego, który zdaniem drugiej strony ciążył na malezyjsko-singapurskiej spółce z 60% udziałem kapitałowym Malezji.

Spór jest o tyle szczególny, że powstał na tle wykonania umowy POA z 1990 roku (zob. poniżej) z ok. 20 letnią zwłoką. Interesujące mogą wydać się też rozważania STA dotyczące możliwości powołania się na doktrynę estoppel przez Singapur w związku z brakiem sprzeciwu Malezji wobec rzekomego niedopełnienia obowiązku podatkowego, mimo wyraźnego kontestowania szeregu innych postanowień POA. STA zuważył jednak, że skoro Singapur błędnie rozumiał porozumienie z 1990 r., to nie sposób z braku sprzeciwu Malezji wobec złej interpretacji wywodzić skutków prawnych (par. 204).

Dworzec kolejowy Tanjong Pagar (Keppel Road), który na mocy 999 letniej umowy dzierżawy do czerwca 2011 r., był używany przez malezyjskie linie kolejowe KTM. Po przeniesieniu stacji do Woodlands, zgodnie z POA z 1990 r., budynek w stylu art deco wpisano na listę zabytków. Źródło: http://thelongestwayhome.zenfolio.com/img/s8/v12/p343185688-4.jpg

sobota, 1 listopada 2014

1 listopada 2014 w UE: zmiany, zmiany, zmiany

1 listopada 2014 r. to dzień szczególny dla Unii Europejskiej. Dziś urzędowanie zaczyna nowa Komisja kadencji 2014-2019, pod przewodnictwem J.-C. Junckera. Wprawdzie przez chwilę terminowe rozpoczęcie kadencji stanęło pod znakiem zapytania przez negatywną ocenę komisji PE wystawioną słoweńskiej kandydatce A. Bratušek. Jednak jej rezygnacja i szybkie zastąpienie tej kandydatury przez V. Bulc pozwoliły na sprawne zorganizowanie dodatkowych przesłuchań w PE pozwoliły na dotrzymanie terminów (zob. komunikaty Komisji tu , tu i tu). Nowej słoweńskiej kandydatce przypadła teka komisarz ds. transportu, a stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji ds. unii energetycznej, Słowakowi M. Šefčovičowi. W konsekwencji PE mógł zatwierdzić skład nowej Komisji 22 października (więcej tu). 

Dziesiąty raport Międzynarodowego Trybunału Karnego

Właśnie ukazał się kolejny (już dziesiąty) raport z działalności MTK (do pobrania tutaj) obejmujący 2013 i 2014 rok. Rozpoczyna się od smutnej konkluzji, że jest to pierwszy raport, w którym nie odnotowuje się przyrostu państw stron Statutu MTK.

MTK zajmuje się obecnie 21 sprawami dotyczącymi 8 sytuacji dotyczących Republiki Środkowej Afryki, Wybrzeża Kości Słoniowej, Darfuru (Sudanu), Demokratycznej Republiki Konga, Kenii, Libii, Mali oraz Ugandy. 

W raportowanym okresie wydano jeden wyrok, który się uprawomocnił (dotyczył Germaina Katangi); sześć spraw (wobec 7 osób) jest w przygotowawczej fazie postępowania; oczekuje się, że w dwóch sprawach do końca roku przedstawione zostaną zarzuty.

Biuro Prokuratora rozpoczęło wstępne dochodzenia dotyczące zbrodni popełnionych w Republice Środkowej Afryki, w Iraku oraz na Ukrainie.