czwartek, 13 listopada 2014

Nowe listy G-SIBs/G-SIIs

Przyjmując w listopadzie 2011 roku strategię walki z ryzykiem systemowym i pokusą nadużycia ze strony największych instytucji funkcjonujących na rynku, Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała pierwszą listę globalnych instytucji finansowych o znaczeniu systemowym (G-SIFIs), na której znalazły się wówczas jedynie banki (G-SIBs). Od tego momentu raz do roku FSB przy współpracy z Komitetem bazylejskim BCBS aktualizują listę; właśnie opublikowano najnowszą listę G-SIBS (BIS, G-SIBs as of November 2014 allocated to buckets corresponding to required level of additional loss absorbency) wraz z informacją uzupełniająca (BIS, Supporting information on global systemically important banks published by the Basel Committee) oraz prezentacją zmienionej metodologii oceny sytuacji banków (BIS, The G-SIB assessment methodology – score calculation).

Dzięki współpracy FSB i IAIS, w lipcu 2013 listę instytucji o znaczeniu systemowym rozszerzono o ubezpieczycieli (Global-Systemically Important Insurers, G-SIIs). Podobnie jak w przypadku banków, znowelizowana lista G-SIIs ma być publikowana w listopadzie każdego roku. Druga edycja listy sprzed kilku dni liczy 9 ubezpieczycieli, tych samych co ubiegłym w roku (FSB, 2014 update of list of global systemically important insurers (G-SIIs)).

Brak komentarzy: