niedziela, 9 listopada 2014

Przewodnik po nowo powstałym Jednolitym mechanizmie nadzoru

Z początkiem miesiąca w życie wszedł, cyklicznie przez nas przywoływany na kolejnych etapach prac legislacyjnych, Jednolity mechanizm nadzoru mikroostrożnościowego nad bankami strefy euro. Obejmujący 3'600 banków w 18 państwach (zobacz oficjalną stronę SSM) system osiągnął pełną zdolność operacyjną 4 listopada (Regular Hearing of the Chair of the ECB’s Supervisory Board at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee). 

Celem zmniejszenia napięć w okresie przejściowym Europejski Bank Centralny opublikował Przewodnik po nadzorze bankowym (EBC, Guide to banking supervision) obejmujący:
  • zasady nadzoru bankowego,
  • funkcjonowanie SSM (podział kompetencji między Mechanizmem a właściwymi organami krajowymi NCAs, tryb podejmowania decyzji, struktura i cykl nadzorczy),
  • przebieg nadzoru (licencje i holdingi finansowe, nadzór nad SIFIsm i mniejszymi podmiotami, kontrola jakości i planowania). 

W przeddzień rozpoczęcia działania przez SSM, EBC zapewnił finansowe podstawy jego pracy informując o publikacji Rozporządzenia ws. opłat nadzorczych z tytułu usług świadczonych przez mechanizm (ECB, ECB publishes Regulation on supervisory fees).

Zważywszy na stabilne perspektywy finansowe instytucji, zainteresowani pracą dla SSM mogą korzystać ze specjalnego serwisu internetowego; aktualnie dostępne jest m.in. stanowisko dla świeżego absolwenta studiów prawniczych i dwa stanowiska kierownicze w służbach prawnych.

Brak komentarzy: