poniedziałek, 15 grudnia 2014

Pierwsza Decyzja wykonawcza KE ws. ekwiwalencji na potrzeby CRR

Działając na podstawie Rozporządzenia nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (o CRR pisaliśmy już kilkukrotnie), Komisja Europejska przyjęła pierwszą "ekwiwalencyjną" Decyzją wykonawczą na potrzeby ważenia ryzyka operacji finansowych. KE wskazała tym samym państwa, których reżim regulacyjny i nadzorczy uznano za zapewniające poziom bezpieczeństwa równy prawu UE. Na tej podstawie, dzięki zastosowaniu preferencyjnych wag ryzyka, podmioty prowadzące działalność we wskazanych państwach trzecich nie będą musiały stosować podwyższonych wymogów kapitałowych (Press Release IP-14-2601).

Jak przypomniano w Preambule Decyzja wykonawcza Komisji L 359.155 przyjęta lista instytucji finansowych, podmiotów rządowych i samorządowych oraz spółek publicznych będzie podlegać okresowej rewizji. Pieczę nad ekwiwalentnością nadzorów sektora finansowego sprawować będzie EBA.

Wspólny reżim oceny ekwiwalentności nadzorów państw trzecich zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2015.

Zob. także FAQ do powyższej Decyzji wykonawczej.

Brak komentarzy: