piątek, 12 grudnia 2014

Profesor Mirosław Wyrzykowski wiceprzewodniczącym Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

Kolejny międzynarodowy sukces Polaka! Na posiedzeniu 11 grudnia br. Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) wybrała profesora Mirosława Wyrzykowskiego na wiceprzewodniczącego. Profesor zasiada w Komisji z ramienia Polski od 2012 r. 

Przypomnijmy, że Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji jest organem monitoringowym Rady Europy, którego działalność koncentruje się  na monitorowaniu i zwalczaniu zjawisk nietolerancji, ksenofobii i rasizmu we wszelkich przejawach życia społecznego. Komisja wydaje zalecenia ogólne, ocenia sytuację poszanowania praw człowieka w poszczególnych krajach, a także prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Obecnie trwa piąty cykl monitoringowy, w ramach którego ECRI odbyła w bieżącym roku wizytę w Polsce. Efektem prac Komisji będzie raport oceniający działania władz polskich w zakresie zjawisk rasizmu, nietolerancji i ksenofobii; raport ukaże się w pierwszej połowie 2015 r. (o wcześniejszych zaleceniach ECRI w stosunku do Polski pisaliśmy na blogu tu).

Profesorowi Wyrzykowskiemu serdecznie gratulujemy!

Brak komentarzy: