sobota, 27 grudnia 2014

Rezolucje Zgromadzenia Państw Stron

Podczas 13 sesji Zgromadzenia Państw Stron, o której pisaliśmy kilka dni temu (zobacz tu), oprócz toczących się obrad i wyboru sędziów w drodze konsensusu przyjęto także kilka rezolucji. W rezolucjach Zgromadzenie formułuje swoje oczekiwania, założenia na następne lata, referuje też ewentualnie porozumienia i intencje państw wyrażone podczas Zgromadzenia. 
W tym roku przyjęto rezolucje:

-  dotyczącą budżetu (był to jeden z najgorętszych, obok Kenii, tematów, z tego względu, że od lat brakuje środków na nowe dochodzenia, dodatkowo ostatnia część rezolucji dotyczy nieprzekazania środków przez Radę Bezpieczeństwa i konieczności podjęcia dialogu z NZ w tej sprawie), zobacz rezolucję tu,

- dotyczącą stałej siedziby, która nadal pozostaje w budowie, a w rezolucji dookreślono kwestię m.in. przeniesienia i finansowania, własności, strategii audytowych, zobacz  tu,

- dotyczącą współpracy z państwami, nie tylko tymi będącymi stronami statutu, ale w wszystkimi, których taka współpraca może dotyczyć, np. w wykonaniu nakazu aresztowania, zobacz tu,

 - dotyczącą ofiar i dotkniętych społeczności, reparacji i funduszu dla ofiar, a więc m.in. strategii monitorującej te kwestie nawet po zakończeniu procesu sądowego; aktów solidarności wobec ofiar w państwach, gdzie dokonano zbrodni; przyjęcia strategicznego planu dotyczącego funduszu dla ofiar na lata 2014-2017, zobacz tu,

-dotyczącą wzmocnienia Trybunału i Zgromadzenia Państw Stron (zobacz tu). W rezolucji zaproszono państwa, które nie są stronami statutu MTK do przyłączenia do niego, jak też do wdrażania procedur z zakresu prawa karnego, mogących ułatwić ewentualną współpracę z Trybunałem. Główne kwestie podjęte w tej rezolucji to współpraca z NZ - podniesiono, że pomimo że Rada Bezpieczeństwa przekazała 2 sprawy do Trybunału nie łączyło się to z przekazaniem środków finansowych; nawiązano także do relacji z innymi organizacjami wskazując na konieczność intensyfikacji dialogu z Unią Afrykańską, wspomniano także o przyjętych ramach współpracy z MERCOSUREM. Zaplanowano także, że następne dwie sesje będą miały miejsce z Hadze, z tego 14 odbędzie się w dniach 18-23 listopada 2015 roku.

- Ostatnia rezolucja dotyczyła reżimów emerytalnych dla byłych sędziów Cotte i Nsereko, zobacz tu.

Brak komentarzy: