czwartek, 18 grudnia 2014

Senacka Komisja Wywiadu publikuje podsumowanie raportu dotyczącego kontrowersyjnego programu przesłuchań CIA

Senacka Komicja Wywiadu opublikowała swoje podsumowanie 6,000-stronnicowego raportu, którego ukończenie zajęło 5 lat i kosztowało 40 milionów USD, dotyczącego technik używanych przez CIA w trakcie przesłuchań prowadzonych w tajnych ośrodkach CIA za czasów prezydentury George’a Busha. 

O samym raporcie było wiadomo i głośno już od dawna, i wielu oczekiwało z niecierpliwością na jego ujawnienie, a przynajmniej jego części. Jednym z podawanych powodów zwlekania z publikacją było to, że jak informował po zakończeniu pracy Dyrektor CIA John Brennan ‘znaleziono w nim istotne błędy’, w związku z czym konkluzje postępowania przeprowadzonego przez Komisję należy uznać za błędne, nawet jeśli część wyników dochodzenia jest rozsądna i pokrywa się z wcześniejszymi wnioskami CIA.

Ostatecznie, 9 grudnia br, doszło do ujawnienia wyników pracy Komisji w 528-stronicowym podsumowaniu; pozostała część raportu pozostaje utajniona. Wyniki pracy Komisji ponownie ożywiły debatę na temat wykorzystywania przez Stany Zjednoczone wzmocnionych technik przesłuchań w walce z terroryzmem, szczególnie burzliwą po wydarzeniach z września 2011 r. W podsumowaniu Komisja sugeruje, że CIA ukrywało pewne fakty i fabrykowała inne, aby zmylić rząd i opinię publiczną co do prawdziwości oskarżeń o używanie tortur w trakcie przesłuchań (które nota bene są niezgodne z ratyfikowaną przez Stany Zjednoczone Konwencją w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur), natomiast efektywność użycia tak brutalnych technik pozostaje wątpliwa. Same wnioski może nie stanowią aż tak wielkiego zaskoczenia (pisaliśmy już o tym tutaj i tutaj), a spekulacje na temat ustaleń Komisji mnożyły się przed opublikowaniem streszczenia, ale obecnie zwielokrotniona została presja na Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baraka Obama’ę, czy i w jaki sposób zaprowadzić przed obliczę sprawiedliwości winnych tych przestępstw.

Stawką jest tu wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako obrońcy i propagatora praw człowieka. Podobnie jak inne kraje, które zainwestowały w Komisje Prawdy i Pojednania (zob. np. ostatnio opublikowany raport brazylijskiej Komisji Prawdy) bądź inne formy sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice), również Stany Zjednoczone i te państwa które współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi godząc się na tajne ośrodki CIA na swoim terytorium będą musiały uporać się z przeszłością i bezkarnością ludzi, często wysokich funkcjonariuszy, odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w trakcie globalnej wojny z terroryzmem.

Brak komentarzy: