piątek, 30 stycznia 2015

CESL – co z nim dalej będzie?

Zgodnie z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2015 Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży znalazły się na liście wycofanych projektów. Nie oznacza to jednak, że przerwano prace nad tym projektem.

W październiku 2011 r. Komisja Europejska zaprezentowała instrument nazwany „Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży” (Common European Sales Law). Wspólne dla całej Unii przepisy dotyczące sprzedaży miały pomóc zlikwidować pozostające na rynku bariery i zapewnić konsumentom większą możliwość wyboru towarów oraz wyższy poziom ochrony.

Program Komisji na najbliższy rok zakłada wycofanie i poprawę aż 80 propozycji – w tym także projektu rozporządzenia CESL. Jako oficjalną przyczynę podano potrzebę podjęcia dodatkowych prac w części odnoszącej się do jednolitego rynku cyfrowego. Nie wiadomo na czym dokładnie mają polegać zmiany. Należy założyć, że w szczególności będą one polegały na uwzględnieniu propozycji złożonych dotychczas przez Parlament Europejski. Więcej na ten temat można przeczytać także tutaj, tutaj i tutaj.

Brak komentarzy: