niedziela, 18 stycznia 2015

Efektywność ochrony sądowej w państwach europejskich

Funkcjonująca przy Radzie Europy, Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) opublikowała Raport za 2012 rok poświęcony efektywności i jakości wymiaru sprawiedliwości. Publikacja zawiera wnioski z piątej już - od powołania ciała w 2002 roku - okresowej analizy prowadzonej przez CEPEJ w 46 państwach. Wraz z linkami do dalszych dokumentów w notatce prasowej zawarto m.in. następujące spostrzeżenia: 
  • państwa europejskie przeciętnie wydają rocznie 60 euro per capita na finansowanie sądownictwa,
  • powszechnie obserwuje się zwiększenie udziału w finansowania rozstrzygania sporów przez samych zainteresowanych oraz praktykę do przekazywania zadań poza-sądowniczych na rzecz podmiotów zewnętrznych, ale również prywatyzacji w zakresie egzekwowania orzeczeń sądowych,
  •  ogólnie dostęp do sądu w Europie ulega poprawie.

Z ciekawostek raportu przedłożonego przez Polskę można zwrócić uwagę, że funkcję sędziego pełni w u nas 3'701 mężczyzn wobec 6'419 kobiet, jednak o ile proporcje te z grubsza oddają relacje w sądach rejonowych (3'371:6'070), to ulegają one zmianie na kolejnych szczeblach sądownictwa na SN skończywszy, gdzie urzęduje 109 mężczyzn i 67 kobiet. Na wszelkich szczeblach więcej jest natomiast mężczyzn pełniących funkcję prezesów sądów (pyt. 46, 47). 

Warto też zauważyć, że nakłady na sądownictwo w Polsce są niższe niż średnia europejska (47,4 euro).


Brak komentarzy: