wtorek, 20 stycznia 2015

Kompetencje UE w obszarze prawa prywatnego

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego opublikowało studium dr Rafała Mańko poświęcone kompetencjom UE w obszarze prawa prywatnego (EU competence in private law The Treaty framework for a European private law and chalenges for coherence). 

Jak na wstępie stwierdza autor, o ile w krajowych porządkach prawnych głęboko zakorzeniony jest podział na prawo prywatne i prawo publiczne, o tyle podział kompetencji prawodawczych w ramach UE ma charakter funkcjonalny. W rezultacie, mimo braku ogólnej podstawy do ujednolicania prawa prywatnego, przyjmowane są akty prawotwórcze w odniesieniu do poszczególnych problemów, co z kolei w skali europejskiej prowadzi do fragmentaryzacji prawa prywatnego. Jedną z szans na rozwiązanie przynajmniej części problemów mógłby być (dyskutowany od lat) projekt Wspólnego Systemu Odniesienia - Draft Common Frame of Reference.

Informacje nt. autora dostępne są na stronie Uniwersytetu Amsterdamskiego.

Brak komentarzy: