poniedziałek, 12 stycznia 2015

Wejście w życie Rozporządzenia Bruksela I bis

Po 2 letnim vacatio legis, 10 stycznia w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zastępując Brukselę I tj. Rozporządzenie 44/2001. Stroną nowego Rozporządzenia (w przeciwieństwie do Brukseli I) jest również Dania.

Wśród szeroko omawianych zmian największe zainteresowanie wzbudziło - rezygnacja z procedury exequatur, poprawa skuteczności umów jurysdykcyjnych, czy nowe regulacje w zakresie lis pendens.

Zob. także:

Nt. Brukseli I bis m.in.:

Brak komentarzy: