sobota, 28 lutego 2015

Dyrektor Generalny UNESCO wzywa do zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa w sprawie dziedzictwa kultury Iraku


Źródło: Iraqinews.com
Źródło: Al-akhbar.com

W czwartek, 26 lutego, po opublikowaniu przez terrorystów z Państwa Islamskiego wstrząsającego nagrania dokumentującego zniszczenie zabytków archeologicznych w muzeum w Mosulu, Dyrektor Generalna UNESCO, Irina Bokova, zażądała zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podczas spotkania z przewodniczącym Rady, Wang Yi, oraz Sekretarzem Generalnym ONZ, Ban Ki-Moon, Bokova postulowała, iż sesja ta powinna być poświęcona ochronie dziedzictwa kultury jako kwestii fundamentalnej dla bezpieczeństwa Iraku. Jak bowiem stwierdziła „ten atak to znacznie bardziej złożony problem niż tylko niszczenie mienia kultury, to przykład sekciarskiego, brutalnego ekstremizmu konfliktującego Irak”. Zdaniem Bokovej stanowił on też pogwałcenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2199, z 12 lutego 2015 r., potępiającej m.in. niszczenie dziedzictwa kultury.  

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa 2199 (2015) potępiająca handel z ISIL oraz niszczenie dziedzictwa kulturowego

 Źródło: Antiquities Coalition
W dniu 12 lutego 2015 r., na podstawie rozdziału VII KNZ, Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjęła rezolucję 2199 (2015) potępiającą handel z ISIL. Państwom członkowskim ONZ nakazano podjęcie kroków w celu uniemożliwienia grupom terrorystycznym w Iraku i Syrii pozyskiwania funduszy z darowizn, handlu ropą naftową, zabytkami oraz zakładnikami. Potępiając niszczenie oraz grabież dziedzictwa kulturowego w Iraku i Syrii, Rada nakazała państwom podjęcie, we współpracy z Interpolem, UNESCO oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, odpowiednich środków mających na celu przeciwdziałanie handlowi przedmiotami o wartości kulturowej, naukowej i religijnej wywiezionymi z Iraku po 6 sierpnia 1990 r. oraz z Syrii po 15 marca 2011 r. - jedno z ważnych źródeł finansowania ISIL stanowi bowiem nielegalny obrót dobrami kultury, w tym zabytkami archeologicznymi. Członkowie ONZ zostali zatem zobowiązani do zakazania międzynarodowego obrotu takimi obiektami oraz umożliwienia ich bezpiecznego powrotu do narodów Iraku i Syrii. Ponadto, Rada wezwała państwa członkowskie do niepłacenia okupów za zakładników, w celu odcięcia ISIL od finansowego wsparcia i zniechęcenia do dalszych porwań. Potwierdzone zastały również obowiązki państw w zakresie uniemożliwienia grupom terrorystycznym dostępu do instytucji finansowych oraz zapobiegania zakupom przez nie broni i sprzętu wojskowego.

piątek, 27 lutego 2015

Wyrok Izby Apelacyjnej MTK dla Mathieu Ngudjolo Chui

Dziś Izba Apelacyjna MTK ogłosiła wyrok w sprawie uniewinnienia Mathieu Ngudjolo Chui, obywatela Demokratycznej Republiki Konga. Pisaliśmy o tej sprawie: tu.

Przypomnijmy, Chui został uniewinniony przez Trybunał 18 grudnia 2012 roku, wtedy także został zwolniony z aresztu. Zarzucano mu popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych, w wyroku Izba Orzekająca wskazywała, że uniewinnienie nie ma związku z nieskazitelnym charakterem Chui, ale z brakiem dostatecznych dowodów pozwalających na jego skazanie. 

Biuro prokuratora złożyło apelację od wyroku, nie udało mu się jednak wykazać, zdaniem większości sędziów, błędów w podejściu Izby Orzekającej. W konsekwencji Izba Apelacyjna utrzymała wyrok Izby Orzekającej, odrzucając apelację. Opinię odrębną złożyli sędziowie J. Tarfusser oraz J. Trendafilova.

Wyrok Izby Apelacyjnej Trybunału znajduje się:  tu. Zaś tekst opinii odrębnej: tu.

czwartek, 26 lutego 2015

Statystyki arbitrażowe ICSID: nie taki arbitraż tendencyjny jak go malują

Niespełna miesiąc po Monitorze Globalnych Trendów Inwestycyjnych UNCTAD (zob. nasz post tutaj) ukazały się Statystyki arbitrażowe ICSID ze szczególnym uwzględnieniem sporów inwestycyjnych między państwami członkowskimi UE. 

Źróło: ICSID, op. cit.


Na dzień 1 marca 2014 r. w ICSID zarejestrowano 463 spory, z czego w 55 (12%) co najmniej jedną ze stron było państwo UE (absolutnym rekordzistą w tym zakresie są Węgry przeciwko którym wszczęto aż 11 postępowań i Rumunia z 9.; przeciwko Polsce zarejestrowano 3 spory). W 39 przypadkach są to spory wewnątrz-unijne, a w 16 stroną powodową jest inwestor z państwa trzeciego.

środa, 25 lutego 2015

Spanish Yearbook of International Law w otwartym dostępie

Naszych Czytelników powinna zainteresować wiadomość, że Spanish Yearbook of International Law (SYbIL), począwszy od aktualnego vol. 18 (2013-2014) będzie wydawany wyłącznie w wersji internetowej w formule otwartego dostępu (open-access).

Pierwszy ambasador USA w Somalii od 1991 r.

W dniu wczorajszym Prezydent Obama dokonał "historycznej nominacji" Katherine S. Dhanani na ambasadora w Somalii. Tym samym wznowiono relacje dwustronne, które swój punkt kryzysowy osiągnęły 2 lata po odwołaniu poprzedniego ambasadora, t.j. podczas wydarzeń w Mogadiszu w 1993 r. przedstawionych w filmie R. Scotta, Helikopter w ogniu (ze zdjęciami Sławomira Idziaka)Pani ambasador będzie jednak kierować misją dyplomatyczną z Kenii (U.S. Department of State, White House Nomination of United States Ambassador to Somalia; Le Monde, Les Etats-Unis nomment leur premier ambassadeur en Somalie depuis 1991 ). Ambasador Dhanani ma wieloletnie doświadczenie w relacjach dyplomatycznych z Afryką (Aljazeera, US nominates first ambassador to Somalia since 1991).

Plan "pogłębienia relacji" z Mogadiszem Waszyngton ogłosił już w czerwcu ubiegłego roku, aczkolwiek podobnie jak wczoraj podkreślając, że przed Somalią jeszcze sporo pracy zanim stanie się pokojowym państwem. Od upadku Prezydenta Siad Barré w 1991 roku kraj targany jest konfliktami wewnętrznymi. Względny porządek przywrócono w 2012 roku, a nowy rząd Stany Zjednoczone uznały roku później.

wtorek, 24 lutego 2015

Australia, Francja, Wielka Brytania: pozbawianie obywatelstwa za terroryzm?

Rząd Australii zapowiedział zaostrzenie walki z terroryzmem poprzez pozbawianie bądź zawieszanie obywatelstwa naturalizowanym obywatelom Australii posiadającym podwójne obywatelstwo i zaangażowanym w działalność terrorystyczną. Osoby urodzone w Australii podejmujące taką działalność mogłyby zostać pozbawione pewnych przywilejów, takich jak dostęp do pomocy konsularnej, swoboda podróżowania lub świadczenia społeczne. Zapowiadane regulacje celują w osoby o podwójnym obywatelstwie walczące w ramach organizacji terrorystycznych takich jak ISIS oraz tzw. terror preachers (głosicieli terroru), czyli przede wszystkim w terroryzm islamski.

poniedziałek, 23 lutego 2015

Inauguracja prac nad powołaniem Unii rynków kapitałowych

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcia realizacji planu Unii rynków kapitałowych, która docelowo ma objąć wszystkie państwa członkowskie UE. Zniesienie barier przepływu kapitału i obniżenie kosztów finansowania ma ułatwić przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału z pan-europejskiego rynku. W szczególności ma to zmniejszyć zależność MŚP od finansowania przez sektor bankowy. Konkluzją pierwszej debaty nad powołanie URK na forum Kolegium komisarzy było poparcie i zachęta do realizacji projektu.

W przyszłym miesiącu ma zostać przyjęta Zielona księga wskazująca możliwości wykorzystania potencjału rynków kapitałowych do realizacji inicjatywy inwestycyjnej - jednej ze sztandarowych propozycji Komisji Junckera (KE, EU rozpoczyna ofensywę inwestycyjną, aby pobudzić wzrost i tworzenie miejsc pracy, J.C.Juncker, Setting Europe in Motion Main Messages Opening Statement).

Zob. także informację nt. trwających aktualnie 3-miesięcznych konsultacji ws. Zielonej księgi. Dokument konsultacyjny dostępny jest tutaj.

niedziela, 22 lutego 2015

Obrona suwerenności USA przez arbitrażem inwestycyjnym

Nie budzi już niczyjego zdziwienia obserwacja, że wraz ze zmianami strukturalnymi gospodarki światowej część argumentów wysuwanych dotąd przez państwa importujące kapitał przewija się obecnie w wystąpieniach dotychczasowych eksporterów inwestycji zagranicznych. W kontekście negocjacji TTIP (o których pisaliśmy już wielokrotnie), w ramach których uwzględnienie arbitrażu inwestycyjnego miałoby czynić zadość przede wszystkim amerykańskim żądaniom negocjacyjnym, warto zwrócić uwagę, na ostatnią inicjatywę 13 członków Kongresu Protecting America’s Sovereignty Act.

piątek, 20 lutego 2015

Armas/Gruber p. Wenezueli: podwójne obywatelstwo nie jest przeszkodą ochrony na podstawie BITu

Badający dopuszczalność postępowania arbitrażowego w przedmiocie wywłaszczenia inwestycji dwójki obywateli hiszpańsko-wenezuelskich, trybunał Serafín García Armas and Karina García Gruber v. The Bolivarian Republic of Venezuela (UNCITRAL, Caso CPA No. 2013-3) uznał własną kompetencję do rozstrzygnięcia sporu. Właśnie kwestia podwójnego obywatelstwa zasługuje w tym kontekście na szczególną uwagę.

czwartek, 19 lutego 2015

Dyrektywa siarkowa wymusza innowacje w transporcie morskim


Wprowadzenie dyrektywy siarkowej dla przewozów morskich (o czym pisaliśmy tutaj) oraz w konsekwencji konieczność korzystania przez przewoźników europejskich z bardziej ekologicznych paliw doprowadza do rozwoju innowacji w dziedznie transportu morskiego. Scandlines – linia operująca między innymi między Danią i Niemcami planuje wdrożyć nowy hybrydowy system napędu do dwóch ze swoich promów operujących na trasie Rødby i Puttgarden. Innowacyjny napęd będący połączniem napędu elektrycznego i spalinowego obniżyć ma w sposób znaczący emisje. Zakłada się że przy uwzględnieniu nowej jakości paliwa oraz częściowemu wykorzystaniu napędu elektrycznego emisje tlenku siarki spaść mają aż o 99%. Finansowanie przdsięwzięcia zapewnia UE w ramach swojego program Ten-T (więcej o programie tutaj). Statki o napędzie hybrydowym mają rozpocząć żeglugę już w grudniu 2015 roku. Więcej informacji tutaj.

środa, 18 lutego 2015

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa 2202 w sprawie Ukrainy - ocena porozumienia mińskiego

Po podpisaniu porozumienia mińskiego (12 lutego 2015 r.) wynegocjowanego przez przywódców Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec,  Rada Bezpieczeństwa ONZ - zgodnie z projektem rosyjskim - przyjęła jednomyślnie  rezolucję 2202, składającą się z czterech krótkich punktów. W rezolucji Rada udzieliła poparcia dla porozumienia mińskiego, a do samej rezolucji załączono aneks, w którym znajduje się pakiet środków dot. porozumienia mińskiego obejmujący:
 • natychmiastowe i całościowe zawieszenie broni na niektórych terenach regionu donieckiego i ługańskiego oraz jego bezwzględne przestrzeganie od 15.02.2015 r.,
 • wycofanie ciężkiej broni na taki sam dystans w celu stworzenia strefy bezpieczeństwa,
 • wycofanie wszystkich obcych formacji zbrojnych, sprzętu wojskowego, najemników z terytorium Ukrainy nad czym ma czuwać OBWE,
 • rozbrojenie nielegalnych grup,
 • reformę systemu konstytucyjnego Ukrainy do końca 2015 r. mającą na celu decentralizację i przyznanie specjalnego statusu określonym terenom regionu donieckiego i ługańskiego,
 • wymianę zakładników i bezprawnie przetrzymywanych osób wg. zasady "wszyscy za wszystkich",
 • zapewnienie bezpiecznych dostaw pomocy humanitarnej,
 • amnestię i ułaskawienie dla osób, które wzięły udział w wydarzeniach w niektórych częściach regionu Doniecka i Ługańska,
 • przywrócenie socjalno-ekonomicznych więzów z Ukrainą - m.in. wypłaty emerytur, ściąganie podatków.
W aneksie 2 znalazła się deklaracja wymienionych wyżej czterech przywódców, która m.in. stwierdza, że Niemcy i Francja pomogą w odbudowie systemu bankowego; w ramach negocjacji między UE, Rosją i Ukrainą będą ustalane kwestie energetyczne.

Cóż powyższe musi budzić uzasadnione wątpliwości choćby z tego względu iż:

wtorek, 17 lutego 2015

Wyroki ETPCz w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce prawomocne

ETPCz poinformował dziś opinię publiczną o wczorajszej decyzji panelu pięciu sędziów Wielkiej Izby ETPCz o nieprzyjęciu wniosku Rządu RP o ponowne rozpatrzenie spraw Abu Zubaydah oraz Al-Nashiri p. Polsce (o wyrokach pisaliśmy na blogu tu, a o wnioskach rządu tu, informację o nieuwzględnieniu wniosku można znaleźć m.in. tu). Tym samym wyroki te uprawomocniły się. Teraz przechodzą w fazę wykonywania pod nadzorem Komitetu Ministrów RE. 

Już teraz można jednak zauważyć, że być może ich wykonanie nie będzie takie proste, jak wydaje się wielu komentatorom, którzy pytają, kiedy rząd wypłaci skarżącym zasądzone kwoty zadośćuczynień w wysokości po 100 tys. euro. Mało bowiem kto pamięta, a zapomniał o tym chyba nawet sam Trybunał, że skarżący Abu Zubaydah znajduje się na liście osób powiązanych z Al-Kaidą, których środki finansowe powinny być zamrożone na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267(1999) oraz 1989 (2011), a także zmienianego już wielokrotnie rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002. Trybunał chyba się tej okoliczności nie dopatrzył, a jeżeli o tym wiedział, zdawał sobie sprawę, że spowoduje to zasadnicze kłopoty z realizacją orzeczenia. 

Między-Amerykański Trybunał Praw Człowieka opublikował raport dotyczący przemocy wobec rdzennych kobiet w British Columbia (Kanada)

Między-Amerykański Trybunał Praw Człowieka opublikował raport w którym wzywa rząd Kanady do podjęcia stanowczej akcji celem zapobiegania przemocy wobec rdzennych mieszkanek Kanady. Raport zwraca szczególną uwagę na przyczyny źródłowe wzmożonej przemocy i zabójstw - takie jak kolonizacja, ubóstwo i dyskryminacja - skutkiem czego grupa ta jest trzykrotnie bardziej narażona niż nie-rdzenne mieszkanki. Stanowią one 16% ofiar zabójstw popełnianych na kobietach i 11,3% zaginionych kobiet, co jest szczególnie alarmujące zważywszy, że kobiety te to zaledwie 4,3% całej populacji kanadyjskiej.

Ze względu na historię traktowania rdzennych mieszkańców w Ameryce Północnej, Aborygeńskie kobiety w Kanadzie muszą stawiać czoła wzmożonej marginalizacji ekonomicznej, trudnościom natury społecznej i traumie psychologicznej. Trybunał stwierdził także, że Kanadyjski rząd i policja ‘zawiodły w zapobieganiu i ochronie rdzennych kobiet i dziewcząt przed morderstwami, zaginięciami i ekstremalnymi formami przemocy, jak i w przeprowadzeniu ich rzetelnego śledztwa’ (str. 6).

Dwuroczne dochodzenie, na podstawie którego sporządzono Raport wszczęto na prośbę organizacji kobiecych (the Feminist Alliance for International Action & the Native Women's Association of Canada (NWAC)), które określiły dokument mianem ‘przełomowego’ - pierwszego kroku ku ogólnonarodowemu dochodzeniu w sprawie morderstw i zaginięć rdzennych kobiet w Kanadzie.


poniedziałek, 16 lutego 2015

Skutek horyzontalny Karty praw podstawowych jako przeszkoda korzystania z immunitetu jurysdykcyjnego

W sprawie Benkharbouche & Anor angielski Coutr of Appeals orzekł, że ambasady Sudanu i Libanu nie korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach pracowniczych wszczętych przez pracowników niskiego szczebla. Powództwo w sprawie częściowo miało podstawę w prawie krajowym (Human Rights Act, HRA, mocą którego EKPCz implementowano w angielskim porządku prawnym), a częściowo w prawie UE, mimo że państwa pozwane nie są nim bezpośrednio związane.

niedziela, 15 lutego 2015

Wyrok ws. Sharia4Belgium

W mijającym tygodniu belgijski sąd w Anvers wydał wyrok w sprawie członków grupy Salafitów, Sharia4Belgium, uznanej za organizację terrorystyczną prowadzącą rekrutację bojowników do walk w Syrii. 

sobota, 14 lutego 2015

Przymiarki Szwajcarii do ograniczenia imigracji pracowników z UE

Realizując decyzję referendalną podjętą w lutym ubiegłego roku ws. "ograniczenia masowej imigracji" (nasz post tu i wcześniejszy), rząd Szwajcarii przedstawił w tym tygodniu plany nowych rozwiązań legislacyjnych. 

piątek, 13 lutego 2015

Nowe porozumienie klimatyczne coraz bliżej?

W tym tygodniu w Genewie miały miejsce kluczowe dla przyszłego porozumienia negocjacje. Od 8 lutego do dziś odbywała się konferencja stanowiąca ósmą część drugiego etapu prac grupy roboczej w ramach Durbańskiej platformy na rzecz intensyfikacji działań (Durban Platform for Enhanced Action), której celem jest przygotowanie nowego porozumienia klimatycznego, które ma zostać przyjęte podczas szczytu klimatycznego w Paryżu w listopadzie.

Celem zakończonej właśnie konferencji było przygotowanie tekstu do dalszych prac i przedstawienie stanowisk. Już dzisiaj rano został ujawniony tekst, który będzie stanowił podstawę dalszych rozmów. Jak widać negocjatorzy wciąż dopuszczają wiele różnych rozwiązań,  w tym również te mniej ambitne. Wiele alternatywnych propozycji opartych jest na różnicowaniu zobowiązań państw rozwiniętych i rozwijających się. Z drugiej strony widać również, że negocjatorzy zmierzają do konkretyzacji zobowiązań także państw rozwijających się. Poza ograniczaniem emisji część przyszłej umowy międzynarodowej ma także dotyczyć radzenia sobie ze zmianami klimatu i przygotowania się na nie, co stanowi nowość w stosunku do Protokołu z Kyoto. Planowane jest także włączenie do przyszłej umowy części dotyczącej szkód spowodowanych zmianami klimatu i ustanowionego w Warszawie (w 2013 r.) "mechanizmu".

Negocjacje jak zawsze budzą wiele emisji. Tym razem w Genewie z okazji konferencji odbyła się demonstracja osób popierających walkę ze zmianami klimatu.

czwartek, 12 lutego 2015

Video-transmisja: Wykład Sekretarz-Generalnej ICSID Meg Kinnear

Już za niespełna dwie godziny transmisja z wykładu Sekretarz-Generalnej ICSID Meg Kinnear. Szczegóły w PPM Ogłoszeniach.

Hurtowe rozstrzygnięcie ETPCz w sprawach dotyczących prawa do głosowania więźniów w UK

Nie ma się co dziwić spadkowi Wielkiej Brytanii w statystykach Trybunału skoro wydaje on w sprawach brytyjskich wyroki, które śmiało można nazwać hurtowymi. Bo jakże inaczej określić wyrok w sprawie McHugh i inni p. Zjednoczonemu Królestwu, który dotyczył 1015 skarżących. Jest to kolejne rozstrzygnięcie Trybunału, w którym uznał on, że blankietowy zakaz wykonywania prawa wyborczego przez osoby osadzone narusza art. 3 Protokołu nr 1 do EKPCz. Zgodnie z dotychczasową praktyką Trybunał mimo stwierdzenia naruszenia prawa gwarantowanego Konwencją, nie zasądził w tych sprawach zadośćuczynień. 
A rząd Jej Królewskiej Mości nie kwapi się, żeby wyroki dotyczące praw więźniów wykonać...

środa, 11 lutego 2015

Strefa wolnego handlu między Egiptem a Euroazjatycką Unią Gospodarczą

Prezydent Rosji Władimir Putin oraz Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi ogłosili w Egipcie porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu między Egiptem a Euroazjatycką Unią Gospodarczą (EUG).
 
EUG obejmuje Rosję, Białoruś i Kazachstan i weszła w życie z początkiem bieżącego roku, o czym pisaliśmy tutaj.
 
Prezydenci Putin i al-Sisi zapowiedzieli również utworzenie rosyjskiego parku przemysłowego przy Kanale Sueskim oraz rosyjską pomoc dla Egiptu w zakresie energetyki atomowej.
 
Doniesienia prasowe nie precyzują, czy doszło już do podpisania traktatu o wolnym handlu.

wtorek, 10 lutego 2015

Znowu o dobrostanie fok - propozycja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła w piątek 6 lutego propozycję zmian w rozporządzeniu 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok. Celem zmiany (COM(2015)45) ma być dostosowanie się do orzeczenia Organu Apelacyjnego WTO z maja 2014 r. (nasz post). Główna zmiana polega na doprecyzowaniu wyjątków od ogólnego zakazu importu foczych skór. Dotychczasowe ogólne pozwolnie na import skór pochodzących z "polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne", które zostało uznane za niezgodne z prawem WTO zostanie zastąpione przez dokładniej sformułowany wyjątek. 

Wznowienie postępowania krajowego po wyroku ETPCz – sprawa Bochan p. Ukrainie (2)

ETPCz po raz kolejny zabrał głos w kwestii tego, jak państwa powinny wykonywać jego wyroki. W orzeczeniu w sprawie Bochan p. Ukrainie (2) Trybunał ocenił postępowania toczące się przed ukraińskim Sądem Najwyższym w przedmiocie wznowienia postępowania, którego rzetelność została wcześniej zakwestionowana przez ETPCz w 2007 r. (wyrok Bochan p. Ukrainie). Trybunał uznał, że mimo iż prawo ukraińskie przewiduje możliwość wznowienia postępowania w wyjątkowych okolicznościach, do których zalicza się min. orzeczenie międzynarodowego organu ochrony praw człowieka stwierdzające naruszenie praw człowieka w postępowaniu będącym przedmiotem jego oceny, SN w sposób arbitralny wznowienia odmówił. Doszło więc do wręcz odmowy sprawiedliwości czyli rażącego naruszenia art. 6 Konwencji gwarantującego prawo do rzetelnego postępowania.

poniedziałek, 9 lutego 2015

Prawo konkurencji a arbitraż sportowy?

Jest kolejne rozstrzygnięcie w sporze niemieckiej łyżwiarki szybkiej i wielokrotnej medalistki olimpijskiej Claudii Pechstein oraz Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). Wyższy Sąd Krajowy w Monachium dopuścił możliwość dochodzenia przez łyżwiarkę odszkodowania. 

Sprawa zaczęła się w 2009 r. kiedy badanie krwi sportsmenki wykazało stosowanie przez nią dopingu. ISU zawiesił w związku z tym jej udział w konkursach na 2 lata. W odpowiedzi na to Niemka, w oparciu o klauzulę rozstrzygania sporów zawartą w formularzu rejestracyjnym mistrzostw przed Sportowym Sądem Arbitrażowym (CAS) w Lozannie zakwestionowała swoje zawieszenie. Sąd Arbitrażowy nie przyznał jej jednak racji. Próby uchylenia wyroku także zakończyły się niepowodzeniem. 

niedziela, 8 lutego 2015

Kolumbia instytucjonalizuje współpracę z Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka

Składający na początku miesiąc wizytę w siedzibie Międzyamerykańskigo Trybunału Praw Człowieka Jorge Armando Otalora Gomez, Rzecznik Praw Obywatelskich Kolumbii, podpisał Porozumienie ramowe o współpracy. Rzecznik podkreślił, że porozumienie stanowi symbol nawiązania dialogu między państwem a organizacją dla ochrony praw człowieka (Intl Law Prof Blog).

Komunikat - podobnie jak cała strona Trybunału - obecnie jest tylko częściowy dostępny w pamięci podręcznej Google.

sobota, 7 lutego 2015

Kolejne państwa ratyfikują poprawki do Statutu MTK

W ostatnich dniach kolejne państwa złożyły dokumenty ratyfikacyjne dotyczące poprawek do statutu rzymskiego wypracowanych w Kampali. Costa Rica i Malta dołączyły do grona państw, które stoją na stanowisku, że Międzynarodowy Trybunał Karny powinien objąć swoją jurysdykcją zbrodnię agresji.

Tym samym liczba państw wspierających poprawki dotyczące agresji wzrosła do 22, zaś liczba państw wspierających poprawki do postanowień dotyczących zbrodni wojennych wzrosła do 23. Żeby weszły one w życie muszą zostać ratyfikowane przez 30 państw do 2017 roku, kiedy Zgromadzenie Państw Stron podejmie decyzję o ich przyjęciu.

Wobec tego, że w zeszłym roku żadne nowe państwo nie ratyfikowało statutu rzymskiego (jeśli chodzi o 2015 rok wiemy, że 1 kwietnia stroną statutu zostanie Palestyna, ale żadne inne państwo nie wyjawiło takiego zamiaru) cieszyć musi, że przynajmniej proces przyjmowania poprawek z Kampali przebiega w tempie, które pozwala przypuszczać, że wejdą one w życie.

piątek, 6 lutego 2015

Komentarz: TTIP w Dzienniku GP

Z przyjemnością zauważamy, że polskie media interesują się traktatem o wolnym handlu między UE a USA (TTIP). Dziennik Gazeta Prawna zamieszcza wywiad z Profesor Leokadią Oręziak. Smutkiem napawa jednak poziom dyskusji m.in. na temat mechanizmu sporów między inwestorami zagranicznymi a państwem przyjmującym (ISDS). Wywiad zawiera bowiem pewne nieprecyzyjne informacje, które mogą być dla czytelnika istotne:

czwartek, 5 lutego 2015

Levy v Peru: nadużycie mechanizmu arbitrażu inwestycyjnego

9 stycznia 2015 r. trybunał ICSID wydał orzeczenie w sprawie R.R. Levy i Gremcitel S.A. przeciwko Republice Peru (sygn. ICSID Nr ARB/11/17). Jest ono istotne w kontekście nadużycia mechanizmu arbitrażu inwestycyjnego (nadużycia prawa).

Powód zainwestował w tereny nadmorskie w celu wybudowania wielkiego kompleksu miejskiego. Inwestycja została zneutralizowana przez późniejsze rozciągnięcie na te tereny obszaru chronionego ze względu na walory historyczne. Peru podniosło zarzut, że inwestor przeniósł udziały w lokalnej spółce na obywatelkę Francji (panią Levy) wyłącznie w celu stworzenia łącznika jurysdykcyjnego dla celów arbitrażu ICSID, nadużywając swoich praw. Trybunał przyznał pozwanemu państwu rację i uznał się za niewłaściwy. 

środa, 4 lutego 2015

Wyrok sądu w Sankt Petersburgu dotyczący Konsulatu Generalnego RP

3 lutego br. prawie wszystkie media w Polsce informowały o wyroku sądu w Sankt Petersburgu nakazującym opuszczenie nieruchomości zajmowanych przez Konsulat Generalny RP w tym mieście oraz zapłatę ok. 1,12 mln dolarów tytułem bezumownego korzystania z ww. nieruchomości przez ostatnie trzy lata (wcześniejsze roszczenia uległy przedawnieniu). 

Problem statusu prawnego części nieruchomości wykorzystywanych przez polskie placówki zagraniczne na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz przez rosyjskie placówki zagraniczne na terytorium Polski nie jest nowy. Jego geneza sięga jeszcze lat 70 ubiegłego wieku, kiedy to zawarto kilka porozumień dwustronnych (np. porozumienie z 11 lipca 1972 r.), które nie zostały w całości wykonane przez stronę radziecką. Przypomniał o tym polski MSZ reagując na ww. wyrok petersburskiego sądu.

Wyrok MTS w sprawie stosowania konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (Chorwacja v. Serbia)

Ponad 15 lat od początku postępowania (w lipcu 1999) i prawie 7 lat po wydaniu pierwszego wyroku w kwestii zarzutów wstępnych (wyrok z 18 listopada 2008 r.) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał wczoraj, 3 lutego 2015 r., wyrok w kolejnej sprawie dotyczącej stosowania konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, tym razem z wniosku Chorwacji przeciwko (ostatecznie) Serbii. Jednak w tym przypadku Trybunał badał nie tylko podnoszone przez Chorwację zarzuty naruszenia konwencji przez siły serbskie walczące na terytorium chorwackim w l. 1991-1995 przeciwko niepodległości Chorwacji. MTS uznał się bowiem za właściwy także w odniesieniu do rozpatrzenia wzajemnego powództwa Serbii, zarzucającej z kolei popełnienie ludobójstwa na ludności serbskiej przez siły chorwackie w czasie operacji w Srpskiej Krajinie w 1995 r.

wtorek, 3 lutego 2015

Spotkanie Grupy Arbitrażowej UNCITRAL

Jak wspominaliśmy wczoraj w tym tygodniu w Nowym Jorku odbywa się spotkanie Drugiej Grupy Roboczej UNCITRAL zajmującej się kwestiami arbitrażu i koncyliacji. Program spotkania obejmuje następujące kwestie:
 • Opracowanie konwencji międzynarodowej dotyczącej uznawalności ugód zawartych w wyniku postępowania koncyliacyjnego / mediacji. Przedmiotem obrad jest przedmiotowość i format ewentualnej konwencji.
 • Rewizja uwag dotyczących organizacji postępowania arbitrażowego z 1996 r. Pod obrady poddana jest wersja robocza uwag przygotowana przez Sekretariat UNCITRAL. Zmiany merytoryczne dotyczą kwestii poufności postępowania, kwestii technologicznych, środków zabezpieczających, ugód oraz łączenia spraw w toku.
 • Kwestia równolegle prowadzonych postępowań. 
Podsumowanie spotkania oraz jego zapis dźwiękowy powinny być dostępne wkrótce po zakończeniu spotkania Grupy.

poniedziałek, 2 lutego 2015

Większa przejrzystość arbitrażu w unijnych traktatach inwestycyjnych

2 tygodnie po tym, jak wyniki publicznych konsultacji uwidoczniły skalę publicznego niezadowolenia z planów uwzględnienia w TTIP arbitrażu inwestycyjnego (nasz post tutaj) Komisja Europejska postanowiła przejąć inicjatywę w debacie. Pod koniec stycznia KE zaproponowała, żeby Regulamin UNCITRAL dotyczący jawności postępowania arbitrażowego prowadzonego na podstawie traktatu (EC, Press release) stosować do wszystkich traktatów wiążących UE lub jej państwa członkowskie. 

UNCTAD: Trendy inwestycyjne 2014/2015

Najnowszy Monitor Globalnych Trendów Inwestycyjnych (nr 18) UNCTAD (Global Investment Monitor) zawiera podsumowanie roku 2014 r. i prognozę na rok bieżący w odniesienu do globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI).

niedziela, 1 lutego 2015

Kolejny szczyt Unii Afrykańskiej zakończony


W stolicy Etiopii dobiega właśnie końca 24 szczyt Unii Afrykańskiej. Nowym Przewodniczącym Unii Afrykańskiej został Robert Mugabe prezydent Zimbabwe (naruszający prawa człowieka satrapa brutalnie zwalczający opozycję), w swoim przemówieniu (zobacz tu) zwrócił uwagę na szereg kwestii: 

- konieczność rozwoju infrastruktury na kontynencie - jej brak powoduje, że Afryka nie rozwija się gospodarczo,
- konieczność kontroli wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych, Mugabe podkreślił, że dalszy eksport tych surowców w nieprzetworzonej formie będzie utrzymywać wysokie bezrobocie i skraną biedę,
- Mugabe zauważył, że produkcja w sektorze tytoniowym przewyższyła już poziomy osiągane przez byłych białych farmerów,
- UA chce współpracować z Narodami Zjednoczonymi w kwestii zmian klimatycznych, podkreśla jednak znaczenie swoich własnych ekspertów,
-  Mugabe zwraca uwagę na zamęt w Libii, Południowym Sudanie, Demokratycznej Republice Konga, terror w Nigerii oraz Kamerunie, co ciekawe nie padają nazwy Boko Haram ani Państwo Islamskie,
- nowy przewodniczący UA przypomina, że należy walczyć z wirusem Ebola.