czwartek, 12 lutego 2015

Hurtowe rozstrzygnięcie ETPCz w sprawach dotyczących prawa do głosowania więźniów w UK

Nie ma się co dziwić spadkowi Wielkiej Brytanii w statystykach Trybunału skoro wydaje on w sprawach brytyjskich wyroki, które śmiało można nazwać hurtowymi. Bo jakże inaczej określić wyrok w sprawie McHugh i inni p. Zjednoczonemu Królestwu, który dotyczył 1015 skarżących. Jest to kolejne rozstrzygnięcie Trybunału, w którym uznał on, że blankietowy zakaz wykonywania prawa wyborczego przez osoby osadzone narusza art. 3 Protokołu nr 1 do EKPCz. Zgodnie z dotychczasową praktyką Trybunał mimo stwierdzenia naruszenia prawa gwarantowanego Konwencją, nie zasądził w tych sprawach zadośćuczynień. 
A rząd Jej Królewskiej Mości nie kwapi się, żeby wyroki dotyczące praw więźniów wykonać...

Brak komentarzy: