poniedziałek, 23 lutego 2015

Inauguracja prac nad powołaniem Unii rynków kapitałowych

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcia realizacji planu Unii rynków kapitałowych, która docelowo ma objąć wszystkie państwa członkowskie UE. Zniesienie barier przepływu kapitału i obniżenie kosztów finansowania ma ułatwić przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału z pan-europejskiego rynku. W szczególności ma to zmniejszyć zależność MŚP od finansowania przez sektor bankowy. Konkluzją pierwszej debaty nad powołanie URK na forum Kolegium komisarzy było poparcie i zachęta do realizacji projektu.

W przyszłym miesiącu ma zostać przyjęta Zielona księga wskazująca możliwości wykorzystania potencjału rynków kapitałowych do realizacji inicjatywy inwestycyjnej - jednej ze sztandarowych propozycji Komisji Junckera (KE, EU rozpoczyna ofensywę inwestycyjną, aby pobudzić wzrost i tworzenie miejsc pracy, J.C.Juncker, Setting Europe in Motion Main Messages Opening Statement).

Zob. także informację nt. trwających aktualnie 3-miesięcznych konsultacji ws. Zielonej księgi. Dokument konsultacyjny dostępny jest tutaj.

Brak komentarzy: