wtorek, 17 lutego 2015

Między-Amerykański Trybunał Praw Człowieka opublikował raport dotyczący przemocy wobec rdzennych kobiet w British Columbia (Kanada)

Między-Amerykański Trybunał Praw Człowieka opublikował raport w którym wzywa rząd Kanady do podjęcia stanowczej akcji celem zapobiegania przemocy wobec rdzennych mieszkanek Kanady. Raport zwraca szczególną uwagę na przyczyny źródłowe wzmożonej przemocy i zabójstw - takie jak kolonizacja, ubóstwo i dyskryminacja - skutkiem czego grupa ta jest trzykrotnie bardziej narażona niż nie-rdzenne mieszkanki. Stanowią one 16% ofiar zabójstw popełnianych na kobietach i 11,3% zaginionych kobiet, co jest szczególnie alarmujące zważywszy, że kobiety te to zaledwie 4,3% całej populacji kanadyjskiej.

Ze względu na historię traktowania rdzennych mieszkańców w Ameryce Północnej, Aborygeńskie kobiety w Kanadzie muszą stawiać czoła wzmożonej marginalizacji ekonomicznej, trudnościom natury społecznej i traumie psychologicznej. Trybunał stwierdził także, że Kanadyjski rząd i policja ‘zawiodły w zapobieganiu i ochronie rdzennych kobiet i dziewcząt przed morderstwami, zaginięciami i ekstremalnymi formami przemocy, jak i w przeprowadzeniu ich rzetelnego śledztwa’ (str. 6).

Dwuroczne dochodzenie, na podstawie którego sporządzono Raport wszczęto na prośbę organizacji kobiecych (the Feminist Alliance for International Action & the Native Women's Association of Canada (NWAC)), które określiły dokument mianem ‘przełomowego’ - pierwszego kroku ku ogólnonarodowemu dochodzeniu w sprawie morderstw i zaginięć rdzennych kobiet w Kanadzie.


Brak komentarzy: