środa, 25 lutego 2015

Spanish Yearbook of International Law w otwartym dostępie

Naszych Czytelników powinna zainteresować wiadomość, że Spanish Yearbook of International Law (SYbIL), począwszy od aktualnego vol. 18 (2013-2014) będzie wydawany wyłącznie w wersji internetowej w formule otwartego dostępu (open-access).


Czasopismo wydawane jest od 1991 r. przez Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y relaciones Internacionales (AEPDIRI). Wcześniejsze 17 tomów zostało opublikowanych we współpracy z wydawnictwem Martinus Nijhoff/Brill. Jednak w 2013 r., z wyborem nowego Komitetu Redakcyjnego, zdecydowano, że właśnie formuła e-czasopisma prowadzonego zgodnie z filozofią open access najlepiej odpowiada współczesnym wyzwaniom i realizuje cele stawiane naukowym publikacjom. Zachowując gwarancje odpowiedniego poziomu prezentowanych tekstów (m.in. podlegają one dwukrotnej recenzji), czasopismo dostępne jest dla najszerszego grona czytelników, a jednocześnie taka formuła wydawnicza daje nieograniczone niemal możliwości interakcji między autorami, recenzentami i czytelnikami, komentowania tekstów i rozwijania naukowej dyskusji.

Mamy więc świetną okazję lepiej poznać hiszpańską (i nie tylko) doktrynę i praktykę w zakresie prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Jednocześnie podejście AEPDIRI - jako wydawcy SYbIL - to kolejny przykład rosnącego znaczenia idei open access w odniesieniu do badań naukowych, ich propagowania i upowszechniania ich wyników (o różnych,  w tym polskich publikacjach w tej formule informujemy też w Ogłoszeniach PPMBlog). Zresztą w Polsce ruch open access przyjął nazwę Otwarta Nauka. Więcej na ten temat na http://otwartanauka.pl/ oraz

Brak komentarzy: