poniedziałek, 2 lutego 2015

Większa przejrzystość arbitrażu w unijnych traktatach inwestycyjnych

2 tygodnie po tym, jak wyniki publicznych konsultacji uwidoczniły skalę publicznego niezadowolenia z planów uwzględnienia w TTIP arbitrażu inwestycyjnego (nasz post tutaj) Komisja Europejska postanowiła przejąć inicjatywę w debacie. Pod koniec stycznia KE zaproponowała, żeby Regulamin UNCITRAL dotyczący jawności postępowania arbitrażowego prowadzonego na podstawie traktatu (EC, Press release) stosować do wszystkich traktatów wiążących UE lub jej państwa członkowskie. Istotnym krokiem w stronę podniesienia waloru Regulaminu, na postawie którego m.in. w ubiegłym roku powołano Rejestr przejrzystości sporów inwestycyjnych (o czym pisaliśmy tutaj), było przyjęcie w lipcu 2014 Projektu Konwencji NZ dotyczącej jawności postępowania arbitrażowego prowadzonego na podstawie traktatu (zobacz tekst projektu). O ile bowiem Regulamin przyjęty w 2013 roku stosuje się do sporów inwestycyjnych na postawie traktatów zawartych po jego wejściu w życie 1 kwietnia 2014, o tyle Konwencja o przejrzystości rozszerza zakres stosowania Regulaminu na niemal 3'000 traktatów inwestycyjnych obowiązujących przed tym terminem (UNCITRAL, Press release). 

W razie poparcia inicjatywy Komisji Europejskiej przez Radę, UE będzie mogła skorzystać z możliwości powstającej wraz z otwarciem Konwencji do podpisu z dniem 17 marca 2015. Już w 2013 r. Unia poparła Regulamin przejrzystości (EC, Press release), zatem ostatnia propozycja nie powinna budzić zdziwienia nawet pomijający kontekst TTIP.

62. sesja Grupy roboczej NZ ds. handlu międzynarodowego - autora Regulaminu i Konwencji - odbędzie się w dniach 2-6 lutego.

Brak komentarzy: