piątek, 27 lutego 2015

Wyrok Izby Apelacyjnej MTK dla Mathieu Ngudjolo Chui

Dziś Izba Apelacyjna MTK ogłosiła wyrok w sprawie uniewinnienia Mathieu Ngudjolo Chui, obywatela Demokratycznej Republiki Konga. Pisaliśmy o tej sprawie: tu.

Przypomnijmy, Chui został uniewinniony przez Trybunał 18 grudnia 2012 roku, wtedy także został zwolniony z aresztu. Zarzucano mu popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych, w wyroku Izba Orzekająca wskazywała, że uniewinnienie nie ma związku z nieskazitelnym charakterem Chui, ale z brakiem dostatecznych dowodów pozwalających na jego skazanie. 

Biuro prokuratora złożyło apelację od wyroku, nie udało mu się jednak wykazać, zdaniem większości sędziów, błędów w podejściu Izby Orzekającej. W konsekwencji Izba Apelacyjna utrzymała wyrok Izby Orzekającej, odrzucając apelację. Opinię odrębną złożyli sędziowie J. Tarfusser oraz J. Trendafilova.

Wyrok Izby Apelacyjnej Trybunału znajduje się:  tu. Zaś tekst opinii odrębnej: tu.

Brak komentarzy: