wtorek, 10 lutego 2015

Znowu o dobrostanie fok - propozycja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła w piątek 6 lutego propozycję zmian w rozporządzeniu 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok. Celem zmiany (COM(2015)45) ma być dostosowanie się do orzeczenia Organu Apelacyjnego WTO z maja 2014 r. (nasz post). Główna zmiana polega na doprecyzowaniu wyjątków od ogólnego zakazu importu foczych skór. Dotychczasowe ogólne pozwolnie na import skór pochodzących z "polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne", które zostało uznane za niezgodne z prawem WTO zostanie zastąpione przez dokładniej sformułowany wyjątek. 

Wprowadzono trzy warunki: 
- polowania są tradycyjnie przeprowadzane przez przedmiotową społeczność;
- polowanie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności i nie jest prowadzone głównie w celach handlowych;
- polowanie jest prowadzone w sposób oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia w największym stopniu, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych społeczności.
Komisja proponuje także rezygnację z wyjątku umożliwiającego import skór będących  produktami ubocznymi polowań regulowanych na mocy prawa krajowego, których jedynym celem jest trwałe gospodarowanie zasobami morskimi.

Bardziej precyzyjne, mniej ocenne kryteria powinny spełnić wymóg braku arbitralnej dyskryminacji i ukrytego ograniczenia w handlu międzynarodowym. Propozycja KE wydaje się w związku z tym zgodna z wymogami z art. XX GATT. 

Warto przypomnieć, że Unia Europejska ma czas do 18 października na dostosowanie swojego prawa do orzeczenia Organu Apelacyjnego. W tym czasie zaproponowane właśnie rozporządzenie musi zostać przyjęte przez Radę i Parlament Europejski.

Brak komentarzy: