niedziela, 22 marca 2015

Liderzy Unii Europejskiej coraz bliżej Unii Energetycznej – czy dla wszystkich oznacza ona to samo?


Podczas obrad Rady Europejskiej w Brukseli w piątek 19.03.2015 roku przywódcy państw i rządów UE zdecydowali się na przyjęcie środków mających na celu ograniczenie uzależnienia państw UE od gazu importowanego z Rosji. W konkluzjach szczytu strony uzgodniły wolę i determinację dalszego rozwoju Unii Energetycznej. Wśród konkretnych deklaracji pojawiło się przyśpieszenie rozwoju projektów infrastrukturalnych, z uwzględnieniem regionów peryferyjnych, dla osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego i dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego energii. Większy nacisk ma być także kładziony na egzekwowanie już obowiązujących norm prawnych w tym zakresie, szczególności w kontekście indywidualnie negocjowanych przez państwa UE kontraktów z Rosją. Kolejnym punktem konkluzji jest zapowiedź walki z nadużywaniem pozycji dominującej przez zagranicznych dostawców gazu celem łamania prawa UE. Liderzy zgodzili się także na większą transparentność negocjacji handlowych w tym zakresie (przy jedoczesnym zachowaniu poufności informacji wrażliwych). Co ciekawe pod koniec formułowania konkluzji przedstawiciele państw i rządów zadeklarowali chęć rozszerzenia procesu budowy Unii Energetycznej także o państwa sąsiadujące z UE. Więcej informacji tutaj

1 komentarz:

Aplikant pisze...

Jestem jak najbardziej za tym aby się uniezależnić od Rosji, ale na dobrych warunkach. Żeby nie było tak, że trafimy " z deszczu pod rynnę"