niedziela, 1 marca 2015

Polscy kandydaci do CPT

Władze polskie przekazały Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy nazwiska trzech kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). Są to:

1. pani Marzena Ksel
2. pani Maria Ejchart-Dubois
3. pan Marcin Kusy

Kadencja obecnego członka CPT z ramienia Polski, p. Marzeny Ksel, mija 19 grudnia br. Wyboru jednej z osób, która zasiądzie w Komitecie z ramienia Polski dokonana Komitet Ministrów Rady Europy - organ, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich państw członkowskich.

Więcej informacji tu.

Brak komentarzy: