czwartek, 26 marca 2015

Raport Komitetu Ministrów RE z nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń ETPCz w 2014 r.

Komitet Ministrów Rady Europy opublikował 23 marca br. raport ze swojej działalności w zakresie nadzorowania wykonywania przez państwa orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w roku 2014 r. Statystyki za 2014 r. potwierdzają trendy zapoczątkowane w 2011 r. Nastąpił dalszy spadek w zakresie liczby spraw zawisłych w wykonywaniu – jest ich obecnie 10.904. Rekordowa jest liczba spraw zamkniętych w nadzorze w wyniku podjęcia przez władze krajowe koniecznych działań o charakterze legislacyjnym bądź związanych z praktyką stosowania przepisów. W 2014 r. zamknięto nadzór nad wykonywaniem 1502 spraw, dla porównania można wskazać, że w 2013 r. była to liczba 1398, natomiast w 2010 r. jedynie 455. Od 2012 r. państwa podwoiły liczbę złożonych planów działań i raportów z wykonania orzeczeń, które to dokumenty są kluczowe w procesie nadzoru.

Równocześnie raport wskazuje, że wykonywanie orzeczeń dotyczących problemów strukturalnych w zakresie kontroli nad działaniami służb specjalnych, warunków osadzenia, skuteczności wymiaru sprawiedliwości czy ochrony własności pozostaje dużym wyzwaniem dla państw.

Jako niepokojący trend KM wskazał praktyki państw w zakresie wypłat zadośćuczynień. Poziom uregulowania wypłat w terminie wynosi 84 %. Jednakże liczba spraw oczekujących na wypłatę osiąga niepokojący poziom. W 2014 r. konieczne informacje państwa przedstawiły w 1094 sprawach, zaś brak informacji dotyczył aż 1141 spraw. Stąd apel KM do państw o usprawnienie krajowych procedur wypłaty zadośćuczynień.

Niewątpliwie stała tendencja zniżkowa w zakresie spraw pozostających w nadzorze Komitetu Ministrów jest efektem działań podejmowanych w ostatnich latach mających na celu zapewnienie długofalowej skuteczności całego systemu ochrony praw człowieka przy współpracy wszystkich aktorów tego systemu: państw, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Ministrów. Współpraca tych podmiotów w procesie wykonywania orzeczeń będzie przedmiotem dyskusji w trakcie rozpoczynającej się jutro Konferencji Rady Europy nt. usprawnienia wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Miejmy nadzieję, że będzie to kolejna konferencja Wysokiego Szczebla po konferencjach w Interlaken, Izmirze i Brighton, która nada nowy impuls do podejmowania działań mających na celu dalsze usprawnienia systemu ochrony praw człowieka w Europie.

Na zakończenie warto podkreślić, że 2014 r. był rekordowy pod względem liczby orzeczeń Trybunału wobec Polski uznanych za wykonane przez Komitet Ministrów. Komitet zamknął nadzór nad wykonaniem 356 orzeczeń ws. Polski (dla porównania w 2013 r. za wykonane uznano 278 spraw polskich, w 2012 r. – 164, a w 2011 r. - 58 spraw).

Brak komentarzy: