wtorek, 21 kwietnia 2015

Brazylia zawiera nowy rodzaj traktatu inwestycyjnego: ACFI

Z końcem ubiegłego miesiąca Brazylia i Mozambik zawarły Agreement for Cooperation and Facilitation of Investments (ACFI). Dzień później, 1 kwietnia taką samą umową Brazylia zawarła z Angolą. Są to pierwsze umowy o ochronie i popieraniu inwestycji zagranicznych zawarte na podstawie modelu ACFI, opracowanego przez rząd brazylijski po konsultacjach m.in. z sektorem prywatnym i państwami afrykańskimi.
W przeciwieństwie do standardowych BITów, ACFI nie tylko stanowi ochronę inwestora zagranicznego, ale uwzględnia również interesy regulacyjne państwa goszczącego (Mayer Brown, New Agreement for Cooperation and Facilitation of Investments (ACFI) between Brazil and Mozambique). Umowa obejmuje między innymi instytucjonalny governance, mechanizm ograniczania ryzyka i zapobiegania sporom. Mocą ACFI ma zostać powołany rzecznik ds. kontaktów instytucjonalnych i Wspólna Komisja do monitorowania i implementacji umowy. Umowa nie daje natomiast inwestorowi podstaw do wszczęcia postępowania arbitrażowego. Jeżeli Wspólna Komisja ani ombudsman nie zdołają rozstrzygnąć sporu, inwestorowi pozostanie zwrócenie się do państwa macierzystego o wszczęcie międzypaństwowego postępowania arbitrażowego. Brazylijski BIT zobowiązuje wreszcie przedsiębiorców, do podjęcia starań celem zapewnienia określonych dóbr publicznych.

Ponadto ACFI przewiduje wreszcie współprace regulacyjną między stronami umowy - miejscem zamieszkania dwóch największych populacji portugalskojęzycznych. 

Zawarcie obu traktatów oznacza dla Brazylii odejście od polityki nieufności wobec BITów, datującej się co najmniej na lata 90. XX wieku, kiedy państwo to podpisało 14 umów, których jednak nigdy nie ratyfikowano (Global Arbitration News, Brazil signs new bilateral investment treaties with Mozambique and Angola: new approach to BITs or “toothless lions”?). 

Brak komentarzy: