niedziela, 5 kwietnia 2015

Palestyna grozi Izraelowi wszczęciem postępowania ws. należności podatkowych

Korzystając z wejścia w życie względem Palestyny Statutu MTK (nasz środowy post), Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas zagroził wszczęciem postępowania w związku z potrąceniem z przychodów podatkowych opłat za świadczenia Izraela na rzecz Palestyny  opłat za świadczenia zdrowotne czy media (o sprawie pisaliśmy tutaj). 

Prezydent zapowiedział zwrot środków Izraelowi, rzekomo pomniejszonych o 1/3, zapowiadając że Palestyna albo otrzyma całość należności, albo skieruje sprawę do arbitrażu lub sądu (FT, Palestinians threaten court action over missing tax revenues).

Brak komentarzy: