poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Pierwsza konwencja międzynarodowa zakazująca handlu organami ludzkimi

Z pewnym opóźnieniem informujemy o wyłożeniu do podpisu pierwszej umowy międzynarodowej dotyczącej zwalczania handlu organami ludzkimi, tj. Konwencji Rady Europy przeciwko handlowi organami ludzkimi. Wydarzenie to miało miejsce w Santiago de Compostela w Hiszpanii, 25 marca br. 

Celem przyjęcia konwencji jest wytyczenie standardu dla prawnokarnej ochrony przed przestępstwami związanymi z handlem organami ludzkimi. Proceder ten ma często wymiar międzynarodowy, związany jest z przestępczością zorganizowaną, dotyczy najsłabszych jednostek ludzkich i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie dokonywanych jest rocznie ok. 10 tys. nielegalnych transplantacji organów. Umowa została od razy podpisana przez 14 państw europejskich, w tym Polskę. 

Pełen tekst umowy dostępny jest tu.

Brak komentarzy: