piątek, 10 kwietnia 2015

Powołanie Specjalnego sprawozdawcy NZ ds. privacy

Na mocy Rezolucji A/HRC/28/L.27 z 26 marca 2015 Rada Praw Człowieka ONZ zadecydowała o wyznaczeniu Specjalnego sprawozdawcy ds. prywatności, który w swoich pracach ma zwrócić szczególną uwagę na wyzwania pochodne cyfrowej rewolucji. Przedmiotem prac będzie ochrona prawa do prywatności zgodnie z art. 12 PDPC oraz art. 17 MPPOiP.

Sprawozdawca będzie pełnić swoją funkcję przez 3 letnią kadencję, w trakcie których ma zaproponować zakresu mandatu ewentualnych dalszych prac kodyfikacyjnych.

Szerzej zob. IntLawGrrls.

Brak komentarzy: