niedziela, 17 maja 2015

Porozumienie między Stolicą Apostolską a Państwem Palestyńskim

Komisja dwustronna Stolicy Apostolskiej i Państwa Palestyńskiego ogłosiły przyjęcie tekstu bilateralnego Porozumienia ogólnego, którego podpisanie ma nastąpić w najbliższych dniach (Bolletino, Joint Statement of the Bilateral Commission of the Holy See and the State of Palestine at the end of the Plenary Meeting; Radio Vaticana, Intesa globale Santa Sede-Palestina: la soluzione "due popoli, due Stati"). Mocą traktatu mają zostać uregulowane takie kwestie jak swoboda działania Kościoła Katolickiego, jurysdykcja, status prawny KK, miejsca kultu, kwestie podatkowe, czy również sprawy związane z kościelną działalnością społeczną i charytatywną. 
Jak podkreśliły obie strony, w dokumencie potwierdzono konieczność osiągnięcia Two-State Solution dla bliskowschodniego konfliktu.

Traktat będzie uzupełniał Porozumienie podstawowe z OWP z 15 lutego 2000 (zob. angielski tekst traktatu). Stolica Apostolska uznaje Państwo Palestyńskie od 2012 roku. Podobne porozumienia - podstawowe i ogólne - z Izraelem, zostały podpisane w 1993 i 1997 roku (Concordat Watch, Israel & Palestine).


Rozczarowanie postępami w negocjacjach, i wyraźnym uznaniem państwowości sąsiada, wyraził Izrael (RAI News, Vaticano, Via Libera al Primo Accordo con lo Stato di Palestina. Israele "Deluso", Il Messaggero, Il Papa rompe tabù diplomatico e riconosce lo Stato Palestinese: ira di Israele).

Brak komentarzy: