piątek, 1 maja 2015

Przywrócenie kary śmierci na Węgrzech?

W nieco ponad dwuletniej działalności PPM mieliśmy już okazję pisać o międzynarodowych kontrowersjach, które wzbudzały kolejne decyzje władz węgierskich jak choćby w kontekście reformy sądownictwa, czy amerykańskich sankcjach zastosowanych w odpowiedzi na podważanie solidarności Zachodu z Ukrainą. Tym razem zamieszanie wywołało wystąpienie Prezydenta Orbana, które mogło sugerować zamiar przywrócenia na Węgrzech, zniesionej w 1990 roku, kary śmierci.

Odpowiadając na doniesienia prasowe Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker przypomniał, że krok taki byłby niezgodny z Kartą Praw Podstawowych (Corriere della Sera, L’Ungheria pensa alla pena di morte L’Ue: Chiariscano o sarà uno scontro).

Rozmowę telefoniczną z Orbanem przeprowadził Przewodniczący PE Martin Schulz, podsumowując ją jako "otwartą i szczerą", co wedle EU Observer sugerowałoby brak porozumienia (MEPs to discuss civil liberties situation in Hungary). Strona węgierska ma zapewniać, że w kraju toczy się debata na temat kary śmierci, ale jest przywrócenie nie jest planowane (Il Sole 24 Ore, L’Ungheria pensa alla pena di morte. La Ue: chiarire subito o sarà scontro). Zatem, mimo że złożone w sprawie wyjaśnienia w innym przypadku zakończyłyby sprawę, lata sprawowania władzy przez Fidesz skłoniły wszystkich do zachowania szczególnej ostrożności.

Celem wyjaśnienia oświadczenia Prezydenta, oraz odniesienia się do aktualnej węgierskiej debaty dotyczącej zagadnienia imigrantów, Konferencja Przewodniczących UE zadecydowała o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Komisji wolności obywatelskich (European Parliament, Parliament’s Civil Liberties Committee to address situation in Hungary).

Ostatnim europejskim państwem, w którym nadal stosuje się karę śmierci jest Białoruś (chyba że uwzględnić również Kazachstan, częściowo leżący na kontynencie a należący do OBWE). 

Brak komentarzy: