środa, 13 maja 2015

Shell wraca do Arktyki

Amerykańskie Biuro ds Oceanicznych Zasobów Energetycznych (agencja federalna działająca w ramach United States Department of Interior) wydała w poniedziałek 11.05.2015 roku warunkową pozytywną opinię w sprawie poszukiwania węglowodorów na Morzu Czukockim (więcej informacji tutaj). Otwiera to drogę dla firmy Shell do wznowienia zawieszonych trzy lata temu prac poszukiwawczych, co było efektem incydentów środowiskowych do jakich dochodziło w wyniku poszukiwań (między innymi niesprawnego wyposażenia mającego ograniczać negatywne skutki ewentualnego wycieku).


Decyzja ta spotkała się z negatywnym odbiorem ze strony ekologów oraz niektórych przedstawicieli nauki. Wiąże się to z faktem, że w dokumentach oceniających wpływ poszukiwań na środowisko przygotowanych przez BOEM szansę na powstanie wycieków ropy do morza ocenia się na 75% (porównaj tutaj). Ryzyko szkód w środowisku minimalizować ma 18 dodatkowych obowiązków nałożonych przez BOEM na Shell. 

Powyższe środki bezpieczeństwa nie przekonują jednak przeciwników odwiertów. Wskazują oni na unikalność ekosystemu morzxa Czukockiego a także ekstremalne warunki prowadzenia działalności wiertniczej, które przyczynić się mogą do powstania katastrofy przekraczającej szkody powstałe w wyniku katastrofy platformy Deep Horizon.

Shell planuje zainwestować w odwierty w obszarze Morza Czukockiego nawet miliard dolarów. Więcej informacji tutaj i tutaj.

Brak komentarzy: