czwartek, 14 maja 2015

Szczyt ministerialny rolniczego G20 w Stambule

8 maja na szczycie w Stambule spotkali się Ministrowie rolnictwa G20; był to pierwszy szczyt ministerialny od czasu zorganizowanego przez francuską Prezydencję spotkania w Cannes w 2011 roku (w kolejnych latach Meksyk i Australia zorganizowały spotkania niższego szczebla). W Komunikacie końcowym ministrowie podkreślili, że bezpieczeństwo żywnościowe stanowi priorytet G20 i poparli Food Security and Nutrition Framework. Z uznaniem odniesiono się do pracy prowadzonych przez Development Working Group na rzecz stworzenia Ram FSN dla implementacji planu. 

Zgodnie z Food Security and Nutrition Framework państwa G20 przyjęły następujące cele :
  • podniesienie poziomu inwestycji w odpowiedzialne systemu żywności,
  • podniesienie dochodowości i jakości zatrudnienia w sektorze,
  • trwałe podniesienie produktywności rolnictwa celem zwiększenia podaży żywności.
Warto także odnotować apel do FAO i IFPRI o kontynuację prac nad Światową inicjatywą na rzecze ograniczenia strat żywności i zmniejszenia odpadów (SaveFood). 

Na tegorocznym szczycie przywódców G20 (Antalya) zostanie przedstawiony Plan działania dla bezpieczeństwa żywnościowego/trwałych systemów żywnościowych.

Zob. również:

Brak komentarzy: