wtorek, 26 maja 2015

Uchylenie stosowania niektórych postanowień MPPOiP oraz EKPCz na części terytorium Ukrainy

Ukraińska Rada Najwyższa przegłosowała 21 maja br. uchylenie stosowania niektórych zobowiązań wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Za głosowało 245 na 450 deputowanych. Uzasadnieniem dla podjęcia decyzji było to, że prowadzeniu antyterrorystycznych operacji w niektórych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego spowodowanych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej oraz akcjami wspieranych przez Rosję grup terrorystycznych, towarzyszyło przyjęcie przez radę przepisów prawnych, które pozostają w sprzeczności ze zobowiązaniami wynikającymi ze wskazanych umów oraz Europejskiej Karty Społecznej.
Zarówno przepisy MPPOiP oraz EKPCz dopuszczają w przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu, podjęcie środków uchylających stosowanie zobowiązań wynikających z traktatów w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji, pod warunkiem, że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.
Uchylenie zobowiązań będzie obowiązywało na terenach, na których prowadzona jest operacja antyterrorystyczna, do czasu całkowitego zakończenia agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej. 
Obecnie zgodnie z art. 15 EKPCz oraz art. 4 MPPOiP, władze ukraińskie muszą poinformować odpowiednio Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz państwa strony paktu - za pośrednictwem SG ONZ, o podjętej decyzji oraz jej powodach. 


Brak komentarzy: