czwartek, 7 maja 2015

Wybór pierwszych członków GREVIO

Komitet Stron Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wybrał pierwszych dziesięciu członków Grupy ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej („GREVIO”). Zadaniem Grupy jest, zgodnie z art. 66 Konwencji, czuwanie nad wdrażaniem jej przez Strony. O Konwencji pisaliśmy na blogu tu i tu.

Zgodnie z postanowieniami Konwencji, GREVIO składać się będzie z nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 członków, z zachowaniem równego udziału kobiet i mężczyzn i równowagi geograficznej, przy uwzględnieniu wymogu zapewnienia wielodyscyplinarnej wiedzy. Członkowie Grupy będą wybierani przez Komitet Stron spośród kandydatów zaproponowanych przez Strony; funkcja jest sprawowana cztery lata, ponowny wybór możliwy jest raz, a członkowie powinni być wybierani spośród obywateli Stron. Zgodnie z postanowieniami Konwencji, pierwszy wybór dziesięciu członków przeprowadzony został nie później niż rok od wejścia w życie Konwencji (miało to miejsce 1 sierpnia 2014 r.). Wyboru pięciu dodatkowych członków należy dokonać po 25 ratyfikacji lub przystąpieniu – obecnie Konwencja liczy sobie 18 ratyfikacji.

Jako członkowie GREVIO wybrani zostali: Feride Acar Turcja), Biljana Brankovis (Serbia), Francoise Brie (Francja), Helena Maria Carvallho Martins Leitao (Portugalia), Gemma Gallego (Hiszpania), Simona Lanzoni (Włochy), Rosa Logar (Austria), Iris Luarasi (Albania), Marceline Naudi (Malta), Vesna Ratkovic (Czarnogóra).

Teraz pozostaje nam oczekiwać na rozpoczęcie pierwszego cyklu monitoringowego Konwencji i oceny dokonane przez GREVIO. Czy spełnią się złowieszcze przepowiednie przeciwników ratyfikowania Konwencji, którzy kierowali ostrze swej krytyki właśnie głównie przeciwko kompetencjom Grupy? Zobaczymy.

Brak komentarzy: