wtorek, 30 czerwca 2015

Ile trzeba posiedzieć żeby wyjść - decyzja sędziego MICT Theodora Merona

Niezwykle ciekawą decyzję wydał ostatnio Theodor Meron sędzia - przewodniczący MICT (czyli Mechanism for international criminal tribunals). O mechanizmie pisaliśmy już wcześniej (zobacz tu, strona MICT: unmict.org), ma on przejąć i zastąpić trybunały jugosłowiański (MTKJ) i rwandyjski (MTKR) po tym, jak zakończą one swoją działalność. MICT wykonuje już część kompetencji trybunałów karnych ad hoc. Decyzja Merona dotyczyła tego, czy skazany przez MTKJ na karę dożywotniego pozbawienia wolności (za zbrodnie przeciwko ludzkości, w szczególność kampanię snajperską w Sarajewie) Stanislav Galić może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Taką możliwość przewiduje bowiem prawo niemieckie, a Galić odsiaduje swoją karę w Niemczech. Galić mógłby stosownie do przepisów niemieckich opuścić wiezienie po odsiedzeniu 15 lat pozbawienia wolności (zob. par. 13 decyzji: tu).

Meron odmówił Galiciowi skorzystania z możliwości przedterminowego zwolnienia po 15 latach pozbawienia wolności. Wziął pod uwagę to, że oprócz kar dożywotniego pozbawienia wolności wymierzano przed trybunałami karnymi kary określone w latach, jak 45 lat pozbawienia wolności (sprawa Kajelijeli przed MTKR) i jeśli zwolniono by przedterminowo Galicia to byłby w bardziej uprzywilejowanej pozycji niż te osoby skazane na karę pozbawienia wolności określoną w latach (np. skazany na karę 45 lat pozbawienia wolności wedle praktyki MTKJ mógłby ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 2/3 kary czyli po odsiedzeniu 30 lat pozbawienia wolności - jego pozycja byłaby znacznie gorsza niż pozycja Galicia, który skorzystałby ze zwolnienia po 15 latach na podstawie przepisów niemieckich). Zdaniem Merona, Galić może się starać o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 2/3 kary (par. 36 decyzji), nie jest jednak odbycie 2/3 kary rozstrzygające w tej kwestii i będzie podlegać sądowej kontroli (par. 39).

Brak komentarzy: