piątek, 26 czerwca 2015

Kodeks G7 postępowania w ramach pomocy państwom rozwijającym się w skomplikowanych negocjacjach kontraktowychW oczekiwaniu na grudniową konferencję klimatyczną w Paryżu COP21/CMP11 (zob. oficjalną stronę konferencji) światowa uwaga skoncentrowała się na opublikowanej przed kilkoma tygodniami papieskiej Encyklice Laudato si', w której m.in. połączono kwestie sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiskaTekst wzbudził zresztą wiele emocji jeszcze przed publikacją (zob. np. debatę na Uniwersytecie Yale, Pope Francis and the Environment: Why His New Climate Encyclical Matters; także: "Polityka" nr 26(2015), Komunizm Franciszka), zaś Papież, kontynuując działania na rzecz środowiska, na wrzesień planuje  wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. 

W tym kontekście warto także odnotować jeden z owoców spotkania G7 w Elmau, który odbył się na początku miesiąca (komplet dokumentów ze szczytu tutaj). Mimo że zgromadzeni przywódcy do tematu ochrony środowiska i nadchodzącego COP21 odnieśli się bezpośrednio m.in. w Deklaracji, potencjalnie bardziej wymiernych rezultatów można oczekiwać po pracach nad, zgłoszoną podczas ubiegłorocznego szczytu G7 w Brukseli, inicjatywą Wzmacniania pomocy w skomplikowanych negocjacjach kontraktowych (CONNEX).

W ramach CONNEX państwom rozwijającym się ma być udzielane multidyscyplinarne wsparcie negocjacyjne na potrzeby umów inwestycyjnych, przede wszystkim w sektorze wydobywczym. Jak bowiem zauważyli członkowie G7(G8) właśnie ten obszar ma szczególny wpływ środowiskowy i społeczny, natomiast negocjującym często brakuje doświadczenia poza-prawniczego (np. finansowego) oraz sektorowego (np. geologicznego, czy środowiskowego).

Ponieważ powstająca w sytuacji pomocy trójstronna relacja klient-wspierający-doradca rodzi szereg problemów choćby na tle odpowiedzialności i transparentności, G7 przyjęło Kodeks postępowania w skomplikowanych negocjacjach kontraktowych

Kodeksie m.in. określono należny standard uczciwości podczas świadczenia usług doradztwa (par. 1-2), doprecyzowano na czym polega istota funkcji doradcy (par. 8-10), czy ujęto kwestie konfliktu interesów (par. 25-30). Porady udzielane w ramach CONNEX mają zaś być zgodne z wartościami i najlepszymi praktykami w zakresie ochrony praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.

Przy okazji warto wreszcie wspomnieć o inicjatywie Uniwersytetu Columbia udzielania wsparcia negocjacyjnego dla bogatych w zasoby naturalne państw o niskich dochodach: Negotiation Support, co osobom związanym z tym ośrodkiem stwarza możliwość uzyskania bezcennego doświadczenia, a jednocześnie przyczynia się do budowy dobrych relacji dwustronnych. Inicjatywa ze wszech miar warta naśladowania...

Brak komentarzy: