niedziela, 28 czerwca 2015

Komisja wzywa Polskę i Estonię do wyjaśnień ws. interpretacji podatkowych

W ostatnich miesiącach państwem budzącym szczególnie zainteresowanie w kontekście walki z uchylaniem się od opodatkowania stał się, w kontekście afery Luxleaks, Luksemburg, co jednak nie oznacza, że tylko tam stosowano szczególne "zachęty podatkowe" dla inwestorów. Odpowiednio, już w marcu wspominaliśmy, że Komisja Europejska zapowiadała rozszerzenie działań na rzecz podniesienia transparentności interpretacji podatkowych wydawanych przez organy krajowe w odniesieniu do zdarzeń prawnych o skutkach transgranicznych. W tę filozofię wpisują się działania podjęte przez Brukselę wobec Polski i Estonii.
W związku z brakiem odpowiedzi na dotychczasowe pytania, skierowane do wszystkich państw UE (zob. Press release IP/14/2742) w ramach strategii reakcji Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera na Luxleaks, Komisja w trybie nakazu wezwała oba państwa do złożenia wyjaśnień w sprawie krajowych praktyk interpretacji podatkowych, celem zbadania czy mogło przy tej okazji dojść do naruszenia unijnych zasad udzielania pomocy publicznej (Komunikat prasowy IP/15/5140). 

Pomijając Polskę i Estonię, które powołały się na ochronę tajemnicy podatkowej i zasadę proporcjonalności, wszystkie państwa wywiązały się ze swoich obowiązków, aczkolwiek aż dla 15 pociągnęło to za sobą wezwanie do przedstawienia szeregu indywidualnych interpretacji podatkowych.

Brak komentarzy: