sobota, 6 czerwca 2015

Obchody 70 rocznicy procesów norymberskich

Właśnie rozpoczynają się obchody 70 rocznicy procesów norymberskich. Po II wojnie światowej przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze (utworzonym dla "sądzenia przestępców wojennych, których czyny przestępne nie dadzą się powiązać z żadną określoną miejscowością, niezależnie od tego, czy będą oni oskarżeni indywidualnie, albo jako członkowie organizacji lub grup, albo w jednym i drugim charakterze") osądzono najważniejszych zbrodniarzy wojennych.
W procesie, który miał miejsce od 20 listopada 1945 roku do dnia 1 października 1946 roku, kiedy ogłoszono wyrok, skazano jedynie kilkadziesiąt osób. Dwanaście osób skazano na karę śmierci, byli to: Alfred Jodl, Alfred Rosenberg, Arthur Seyss-Inquart, Ernst Kaltenbrunner, Fritz Sauckel, Hans Frank, Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Julius Streicher, Martin Bormann, Wilhelm Frick, Wilhelm Keitel. Göring popełnił samobójstwo przed wykonaniem wyroku, zaś Bormann sądzony był zaocznie i nigdy go nie schwytano. Pozostali zostali powieszeni dwa tygodnie po ogłoszeniu wyroku. Erich Raeder, Rudolf Hess oraz Walter Funk zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast Albert Speer i Baldur von Schirach na karę dwudziestu lat pozbawienia wolności. Konstantina von Neuratha skazano na karę 15 lat więzienia, zaś Karla Dönitza na karę 10 lat pozbawienia wolności. Franz von Papen, Hans Fritzsche i Hjalmar Schacht zostali uniewinnieni. 

Wyrok MTW znajduje się tu.

Zasady, wywiedzione z Karty MTW oraz wyroku Trybunału zostały nazwane zasadami norymberskimi, stanowią dziś kanon międzynarodowego prawa karnego, zobacz tu.

Informacje o uroczystości rozpoczynającej obchody znajdują się tu.

Brak komentarzy: