wtorek, 2 czerwca 2015

Przegląd praktyk nadzorczych oraz polityk wobec G-SIBs

Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała wyniki peer review poświęconego ramom nadzorczym oraz politykom traktowania banków o światowym znaczeniu systemowym (G-SIBs). Celem sprawdzianu, zrealizowanego przy współpracy z Komitetem bazylejskim (BCBS) była ocena, jakie postępy poczyniono od czasu kryzysu finansowego w zakresie zmniejszenia niebezpieczeństwa stwarzanego przez instytucje o znaczeniu systemowym dla światowego systemu finansowego (FSB, Thematic Review on Supervisory Frameworks and Approaches for SIBs), a w szczególności realizacji jednego z celów FSB ograniczenia pokusy nadużycia na którą narażone są takie podmioty.

Ogólne wnioski płynące z raportu są pozytywne - nadzorcy wiele pracy włożyli w podniesienie skuteczności i zakresu realizowanych działań, a w szczególności dla uwzględnienia aspektów makroostrożnościowych oraz związanych z restrukturyzacją i upadłością instytucji finansowych.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów - z nadzorcami oraz 13 G-SIBs - FSB sformułowało kilka rekomendacji:
  • precyzyjnego zdefiniowania strategii i priorytetów nadzroczych, oraz przyjęcia kryteriów oceny efektywności nadzoru,
  • wzmocnienia współpracy ze strony podmiotów objętych nadzorem,
  • wywierania presji na banki celem poprawy systemów zarządzania informacjami,
  • poprawy koordynacji działań między nadzorcami macierzystymi i goszczącymi. 
Rada sformułowała także rekomendacje skierowane dla ciał o kompetencjach regulacyjnych.

Brak komentarzy: