niedziela, 7 czerwca 2015

Wymiana enklaw terytorialnych między Indiami a Bangladeszem

Podczas wizyty Premiera Indii Narendy Modi w Bangladeszu, w dniach 6-7 czerwca, podpisano porozumienie kończące spór terytorialny trwający od momentu podziału w 1947 r. Indii Brytyjskich na niepodległe Indie oraz Pakistan obejmujący Bengal Wschodni (przekształcony następnie w Pakistan wschodni, a w 1971 w niepodległy Bangladesz). Skutkiem owych nieporozumień było powstanie grupy przeszło 60'000 "apatrydów granicznych" bez prawa do dokumentów, edukacji, czy opieki zdrowotnej (Le Monde, Accord historique sur la frontière entre l’Inde et le Bangladesh).


Źródło: BBC

Na mocy porozumienia doszło do transferu terytorialnego ponad 150 przygranicznych enklaw, w wyniku czego terytorium Indii zmaleje o kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, co w sporze o tak wielkim ładunku emocjonalnym urosło jednak do rangi symbolu i nie ułatwiało porozumienia. Pierwsze porozumienie w tym zakresie wynegocjowano już w 1974 roku, jednak ze względu na zamach na ówczesnego Premiera Bangladeszu, Sheikh Mujibur Rahman, nigdy nie zostało ono wdrożone.

Równocześnie z decyzją o zamianie terytoriów, co uprości linię graniczną, lokalnej ludności przyznano prawo wyboru, w którym państwie chcąc dalej mieszkać. Z tej okazji Premier Bangladeszu Sheikh Hasina symbolicznie zgodziła się również na uruchomienie linii autobusowej - pierwszy krok ku uczynieniu zadość hinduskim naciskom na zezwolenie na transport lądowy między oboma państwami (BBC, India and Bangladesh sign historic territory swap deal).

Zob. też: Wikipedia, Pakistan Wschodni.

Brak komentarzy: