wtorek, 28 lipca 2015

Nowe prozumienie WTO w sprawie handlu produktami technologii informatycznej

Pod koniec ubiegłego tygodnia (24 lipca) członkowie Światowej Organizacji Handlu (WTO) doszli do porozumienia w sprawie nowej umowy, której celem jest dalsza liberalizacja handlu w zakresie zaawansowanych produktów technologicznych. Negocjacje w tej sprawie trwały od 2012 r.

Nowa umowa będzie stanowiła uzupełnienie zawartego w 1996 r. (i obowiązującego od 1997 r.) porozumienia - tzw. Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej. Oba porozumienia są umowami plurateralnymi – ich stronami nie są wszyscy członkowie WTO (jak to jest w przypadku innych umów), a jedynie te państwa, które zdecydowały się na ich podpisanie. Samą Deklarację podpisało do tej pory 81 członków (m in. państwa członkowskie Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Korea Południowa oraz Chiny i Rosja), reprezentujących 97% handlu w tym obszarze. Przyjęcie nowego porozumienia okazało się niezbędne ze względu na bardzo szybki rozwój technologii informatycznych – w efekcie wiele podstawowych produktów dla tego rynku nie było objęte zakresem Deklaracji. 

Na mocy nowej umowy szereg produktów technologicznych zostanie zupełnie zwolnionych z opłat celnych. Grupa ta obejmuje między innymi półprzewodniki nowej generacji, systemy nawigacyjne GPS, urządzenia medyczne (np. urządzenia do rezonansu magnetycznego), konsole do gier oraz ekrany dotykowe. Na nowej liście znalazło się w sumie 201 produktów (co oznacza, że bezcłowym obrotem będzie więc objętych 350 produktów), zaś roczna wartość obrotów tymi towarami wynosi 1,3 biliona dolarów amerykańskich. Warto również dodać, że jest to największe od wielu lat porozumienie w sprawie ograniczenia barier celnych jakie udało się wypracować w ramach WTO.

Nowe porozumienie w sprawie handlu produktami technologii informatycznej zostanie ostatecznie przyjęte na Konferencji Ministerialnej WTO, która odbędzie się w Nairobi w grudniu 2015 r. (najprawdopodobniej również w formie deklaracji ministerialnej). Umowa wejdzie w życie w 2016 r., przy czym redukcja stawek celnych będzie miała stopniowy charakter (ma ona zakończyć się najpóźniej w 2019 r.).

Brak komentarzy: